171463. lajstromszámú szabadalom • Kompatibilis, korrekciós mátrix- kvadrofon átviteli eljárás és kapcsolási elrendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 171463 Bejelentés napja: 1974. V. 16. (JU-276) Közzététel napja: 1977. VIII. 27. Megjelent: 1978. VII. 31. Nemzetközi osztályozás: H04H S/00 ^^BUk^--! ^^i^^^H Bejelentés napja: 1974. V. 16. (JU-276) Közzététel napja: 1977. VIII. 27. Megjelent: 1978. VII. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. V. 16. (JU-276) Közzététel napja: 1977. VIII. 27. Megjelent: 1978. VII. 31. '%. ; :-;T--; Feltaláló: Juhász Gábor egyetemi hallgató, Budapest Tulajdonos: ORION Rádió és Villamossági Vállalat, Kompatibilis, korrekciós mátrix-kvadrofon átviteli eljárás és kapcsolási elrendezés A találmány tárgya négycsatornás sztereo (kvadrofon) átviteli eljárás, és kapcsolási elrendezés, főleg rádióátvitel céljára, mely alkalmas mind egy-, mind két- illetve négycsatornás vevőkészülékek műsorral való ellátására, a vevőkészülékek lehető- 5 ségeinek figyelembe vételével. Ismeretesek olyan kvadrofon rádióadási rend­szerek, melyek kompatíbilisak, vagyis alkalmasak nem kvadrofon vevőkészülékeken történő vételre is. 10 Ilyen ismertet pl. az EE-2080 számú magyar, és a 3 708 623 (L. Dorren) számú USA szabadalmi le­írás. Ezen rendszerek közös tulajdonsága, hogy műsoraik kétcsatornás sztereo vevőkészülékekkel (tetszőleges külső adapter csatlakoztatása mellett 15 is) csak szokványos sztereo műsorként vehetők, valamint az, hogy ugyanezen készülékek csak bonyolult átalakítások során alkalmasak arra, hogy kétcsatornás hangrögzítő berendezésekkel ezen adá­sokat mint mátrix-kvadrofon műsort rögzítsék. 20 Ismeretesek még olyan mátrix-kvadrofon rend­szerek, melyek a négy csatorna jeleit képesek két vagy három csatornára redukálni, ezek közös tulajdonsága az, hogy a négy csatornára való 25 visszaalakítás során áthallások keletkeznek mely áthallásokat információelméleti okok miatt nem lehet utólag megszüntetni. Ilyen mátrix-kvadrofon rendszereket ismertet pl. G. Shorter, a Wireless World című folyóirat 1972. februári számában. 30 Ezen kvadrofon rendszerek áttekintésekor ki­tűnik, hogy a négycsatornás sztereo műsorszórás nehézségekbe ütközik. Egy átlagos igényű, két­csatornás sztereo vevőkészülékkel rendelkező hall­gató szívesebben hallgatna mátrix-kvadrofon adást, mivel ehhez elegendő lenne egy néhány ellenállást tartalmazó adaptert vásárolnia új, drága vevőkészü­lék helyett. A szubjektív okok között kell felso­rolni azt, hogy egy négycsatornás magnetofon készülék ára olyan magas, hogy elterjedésére várni kell. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy egy igényes hallgató ugyanazt a rádióadást - egy drágább készülékkel — csorbítatlan minőségben hallgathassa. Objektív okként kell tekinteni az amerikai SCA háttérzene adást, mely a csorbítatlan (diszkrét) kvadrofon rádióátviteli eljárások útjában áll. Ezen hátrányos tulajdonságok elegendőek voltak arra, hogy kvadrofon rádióadás Európában egyál­talán nem, a tengerentúlon is csak csorbított minőségben jött létre. Cél a találmánnyal speciális mátrix-kvadrofon adási eljárás és kapcsolási elrendezés létrehozása, mely a mátrixon kívül olyan információkat is közöl, amelyek a 4—2-4 mátrixolás okozta áthal­lásokat semlegesítik. A nemzetközileg leginkább elterjedt kétcsatornás sztereo rádióadási rendszer multiplex jelében a két csatorna összege a 0-15 kHz-es sávban mint hang­frekvenciás jel, különbségük egy 38 kHz-es el­nyomott segédvivő két oldalsávjaként, mint 171463

Next

/
Thumbnails
Contents