171379. lajstromszámú szabadalom • Fröccsszerszám főként mechanikai igénybevételekre érzékeny alkatrészek tokozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. VII. 26. Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VII. 31. (VI-935) 171379 Nemzetközi osztályozás: B29F 1/10 Feltalálók: Horváth János oki. villamosmérnök, Zámoly Mór Jenó' gépésztechnikus, Németh Sándor gépésztechnikus, Székesfehérvár Tulajdonos: Videoton Rádió- és.Televíziógyár Székesfehérvár Fröccsszerszám főként mechanikai igénybevételekre érzékeny alkatrészek tokozására 1 A találmány tárgya fröccsszerzám, főként mechanikai igénybevételekre érzékeny finom­mechanikai villamosipari alkatrészek célszerűen kis­nyomású fröccssaj tolással való tokozására, melynek egy alsó nyomólapja és egy toltöcsővel ellátott 5 felső nyomólapja, osztott szerszámüregei, gáttal el­látott anyagvezető csatornái, továbbá adott esetben tájoló- és vezető elemei vannak. Ismert, hogy a modern finommechanikában és villamosiparban, főként a mikroelektromos béren- 10 dezésekben igen sok műanyagbevonattal ellátott alkatrészt hasznának felt Az adott szakterület egy nehezen megoldható problémáját az okozza, hogy ezek az alkatrészek igen széles méret ill. alaktar­tományban és főként tömeggyártásszerűen készül- 15 nek, mechanikai igénybevételekkel szemben ellen­állásuk azonban igen csekély, azaz a többségükben igen magas egyedi értéket képező alkatrészek a legkisebb mechanikai igénybevételre véglegesen tönkremehetnek. Ez indokolja részben műanyaggal 20 való bevonásuk szükségességét is. A villamosipari alkatrészek bevonására elsősorban a különféle mű­gyanták és hőrekeményedő műanyagok jönnek szá­mításba. ' A műgyantákkal végzett tokozásnál az adott 25 alkatrészt szerszámba vagy előregyártott műanyag­tokba helyezik és körülöntik az öntőgyantával. Az ismert eljárás, jóllehet a tokozandó alkatrészek szilárdsági igénybevétele szempontjából ideálisnak mondható, egyáltalán nem alkalmas tömeggyártás- 30 ban történő alkalmazásra, mivel egyrészt az eltérő alakú és méretű alkatrészekben külön-külön öntő­szerszám ill. -tok szükséges, ami a beruházási- és üzemköltségek tekintetében, másrészt az öntés rendkívül idő- és munkaigényes, ami az elérhető termelékenység tekintetében korlátozza ill. zárja ki felhasználását. A hőrekeményedő műanyagokkal végzett toko­zásnál az ismert, ún. kisnyomású fröccssajtolási technológiát alkalmazzák. A kisnyomású fröccssaj­tolás, jóllehet a tömeggyártás feltételeit maradék­talanul vagy közel maradéktalanul kielégíti, nem oldja meg tökéletesen a kitűzött feladatot.. Az ismert fröccssajtoló szerszámok egy osztósík mentén bontható két nyomólapból vannak össze­alítva, melyek a fröccssaj tológép asztalaira vannak felszerelve. A szerszám páros kiképzésű elemeit a fröccsdugattyúhoz ill. a fröccsanyaghoz viszonyított helyzetük alapján különböztetjük meg, így a szer­számok a fröccsdugattyú felőli elemeit felsä-, az ellenkező oldalaikat pedig alsó elemeknek ne­vezzük. Az ismert szerszámok felső nyomólapjába van a töltőcsatorna beépítve, még a fröccsanyagot a töltőcsatornából a fészkekhez vezető csatornák az alsó nyomólapban vannak kiképezve. A fészkek vagy más szóval a szerszámüregek szimmetrikusan megosztott vaküregekként vannak a nyomólapok­ban kiképezve. A szerszámok ezenkívül el vannak látva a tokozandó alkatrészeket tájoló-, a nyomó-171379

Next

/
Thumbnails
Contents