171360. lajstromszámú szabadalom • Eljárás koronadugó-betét előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. V. 9. Közzététel napja: 1977. VI. 28. Megjelent: 1978. VII. 31. (SchA—162) 171360 Nemzetközi osztályozás: B 29 C 27/00 1,1 J SCHMÄLIK Gyuláné (Vinis Magdolna) műszaki rajzoló, Budapest, FARAGÓ Lajos kereskedelmi ügyintéző, Visegrád Eljárás koronadugó-betét előállítására Az alkoholtartalmú és alkoholmentes italokat legtöbbnyire koronadugóval lezárt üvegekben hozzák forgalomba. A koronadugó vékony le­mezből készül és az üveg szájnyílására sajtolják, a szájnyílás pereme és a lemez közé tömítőtár­csát helyezve. Széles körű elterjedését az indo­kolja, hogy a legnagyobb zárási biztonságot nyújtja és hogy a töltőüzemek világszerte főként ennek a lezárási módnak megfelelően vannak automatizálva (Thorwarth, R. Die Verpackung, 5. k. 1964. 1., p. 20—21.) A koronadugó betétje általában sajtolt para­fadugóhulladék, amelyet csupaszon, vagy alu­mínium fóliával, vagy műanyag fóliával bevon­va alkalmaznak (Kettel, P. Die Neue Verpack­ung, 19. k. 1966. 1., p. 102.). Gyümölcslevek ese­tében a legjobban a fehér műanyag fóliás bevo­natú sajtolt betétek váltak be. Ismert olyan mű­anyag koronadugó betét, amelynek a lemezzel érintkező felületén kúpalakú csapocska van. A le­mez megfelelő helyén lyuk van, amelybe a betét csapja beleszorul (Thorwarth, i. m.). Ez azonban költséges betétet és zárási technológiát igényel. Az alumínium, vagy műanyag fóliával rétegelt parafabetét úgy készül, hogy a parafadugó­gyártás hulladékából darát készítenek, ezt enyv­vel összeragasztják, s az így nyert anyagból 1,5 mm vastag lapokat hasítanak. A lapokból ke­rek tárcsákat sajtolnak. Ez a parafalapka még nem alkalmas a betétként való felhasználásra, mert élelmiszer ezzel higiéniai okokból nem érintkezhet és mert a ragasztott parafa gázát­eresztő. Ezért a betétre fóliát ragasztanak, de ez a művelet munkaigényes. 5 Poliuretán habanyag szalagnak más anyaggal való réteges összekapcsolására ismert az a mód­szer, amelynél a folyamatosan mozgatott mű­anyag szalag egyik felületét égő segítségével meg­olvasztják és a másik anyag szalagját erre a felü­lő letre hengerek között rányomják. Tekintve, hogy a műanyag felületét lényeges mértékben a 230 C° olvadáspont fölé kell hevíteni, ez a mód­szer a parafa felvitelére nem alkalmazható. Emellett bonyolult módon biztosítani kell, hogy 15 a műanyagnak csak igen vékony rétege olvadjon meg, különben a hengerhez tapad. A szalagok folyamatos mozgatása és a gépi berendezés rend­kívül bonyolult (238.440 lsz. osztrák szabadalmi leírás). 20 Találmányunk célja egyszerű eljárás kidolgozá­sa a parafahulladékból készített betét műanyag­gal való bevonására, ragasztóanyag alkalmazása nélkül. Találmányunk azon felismerésen alapul, hogy 25 a parafadara-tábla felületére hőre lágyuló mű­anyag fóliát helyezünk ragasztóanyag nélkül, majd ezt fűtött préslapok közé helyezzük és nyo­más alatt 140—150 C° hőmérsékletre melegítjük, akkor porózus parafadara-táblából és műanyag-30 ból álló rétegelt terméket nyerünk, amely a pa-171360 1

Next

/
Thumbnails
Contents