171321. lajstromszámú szabadalom • Járvaüzemelő öntöző szárnyvezeték mezőgazdasági kultúrák felületi öntözésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 171321 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 151 Bejelentés napja: 1974. VIII. 28. (OO—208) Nemzetközi osztályozás: A 01 G 25/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VII. 31. (' ' ") Feltalálók: MARJAI Gyula tud. osztályvezető, 10%, JANURIK Vilmos tanársegéd, 27%, KALAVSZKY Károly ku­tató, 27%, LELKES János tanársegéd, 27%, SZÍTÓ János kutató, 9%, Szarvas Tulajdonos: Öntözési Kutató Intézet, Szarvas Járvaüzemelő öntöző szárnyvezeték mezőgazdasági kultúrák felületi öntözésére A találmány tárgya járvaüzemelő öntöző szárnyvezeték mezőgazdasági kultúrák felületi öntözésére, melynek adott vízforrásról táplált, öntözőelemekkel ellátott, adott esetben több ön­tözőtagra felosztott szállítóvezetéke egy irány- 5 tartószerkezettel ellátott vezérlőkocsira és lega­lább egy további kocsira van felszerelve, ahol a kocsiknak két-két, függőleges tengely körül el­forgathatóan ágyazott tengelyre felszerelt, haj­tott kerekük van, a vezérlőkocsi pedig a szállí- 10 tóvezeték egyik végén, a kocsisor első tagjaként van elrendezve. A találmány tárgykörébe vágó szakterületen igen sok öntözési módszer ismert. Az úgyneve­zett felületi öntözésnél a vizet a talaj felszínére 15 juttatják úgy, hogy a víz a felszínt elborítja. A felületi öntözésnek a víz kiadagolásának módja szerint három változata ismert. Az árasztásos változatnál a vizet kis töltések közé adagolják, ahol a nyugvó víz beszivárog a talajba. Azokban 20 az esetekben pl. rizs termesztésénél, amikor ál­landó vízborítás szükséges a beszivárgott ill. az elpárolgott vizet állandóan pótolják. A barázdás változatnál a talaj felszínén gépi 25 úton kiképzett csatornákban vagy barázdákban vezetik az öntözővizet, melyekből az beszivárog a talajba. A módszer hátránya abban van, hogy viszonylag nagy termőterületet vesz igénybe, a csatornák ill. barázdák kiképzése munkaigényes 30 és a nehézségi erő kihasználását feltételezi, ami rendkívül pontos szintezést igényel. A csörgedeztető öntözést sűrűsorú növények­nél így a többi között fűféléknél, lucernánál al­kalmazzák, ennél a víz a felszínen vékony lepel formájában csörgedezik a terep esése által meg­határozott irányban. Az úgynevezett esőszerű öntözésnél a vizet gé­pi berendezéssel, csővezetékben vezetik a felhasz­nálás helyére, ahol a szórófejek kis keresztmet­szetű fúvókanyílásain át nagy sebességgel nyom­ják ki a légtérbe, miközben a víz cseppekre bom­lik és a természetes esőhöz hasonlóan hull a nö­vényre ill. a talajra. Az esőszerű öntözést megvalósító ismert be­rendezések hátrányos tulajdonságai abban mu­tathatók ki, hogy egyrészt öntözőelemenként va­lamennyi szórófejjel van felszerelve, melynek következtében 8—10 att névleges nyomást biz­tosító szivattyútelepet kell minden területegység­re telepíteni, mely környezetében egyenes sorok­ban 70—90 méterenként kell 4—8 att névleges nyomású hidránsokat telepíteni, másrészt a szóró­fejekből kilépő víz dinamikai ütőhatása nagymér­tékű talajeróziót okoz. A szórófejek ezen túlme­nően bonyolult felépítésű, kényes, sok karbantar­tást igénylő elemek. Esőztető rendszernél a párol­gási veszteség az időjárási körülményektől füg­gően 20—50%-ra tehető, a berendezés hatékony­sága erősen függ a széltől, így ezeket 4 m/sec szél-171321 1

Next

/
Thumbnails
Contents