171290. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés telemechanikai berendezések h ibás működés elleni védelmére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 171290 ^gpj^SMA Nemzetközi osztályozás: KP Bejelentés napja: 1974. IV. 30. (KO—2654) G 05 B 9/02 Közzététel napja: 1977. VII. 23. sr- --*>. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. VII. 31. X^M i . Feltalálók: (ÓKUTI Ferenc oki. villamosmérnök, 75% ^ALKOVITS Róbert oki. villamosmérnök, 25% Budapest Tulajdonos: Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Kapcsolási elrendezés telemechanikai berendezések hibás működés elleni védelmére i A találmány telemechanikai berendezések vezérlő vég­bkozatainak hibás működés elleni védelmére szolgáló capcsolási elrendezésre vonatkozik. Telemechanikai rendszerek egyik alapvető feladata lelyileg távolfekvő parancskiadó központból érkező jarancsoknak megfelelő működtetések megvalósítása. A központot és a telemechanikai berendezést jelátviteli kapcsolat létesítésére távközlési csatornával (például :elefonvonallal) kötik össze. A telemechanikai berendezés és a távközlési csatorna közti illesztést információátviteli egység végzi, amely az információkat — célszerűen a megfelelő kódba átül­tetve —• a telemechanikai berendezés vezérlőegységébe továbbítja. Ilyen információátviteli egység például a kereskedelemben kapható FMVT, MODEM beren­dezés. A vezérlőegység az információt dekódolja, és vezérlő parancs érkezése esetén a megfelelő vezérlő kimenetet gerjeszti. A vezérlési parancsok végrehajtása általában ílektronikusan, például integrált áramkörök közbeikta­tásával történik, amely elektronikus áramkörök kime­nete mágneses vagy elektronikus kapcsolóelemeket mű­ködtet, melyek aztán a működtető berendezést kapcsol­ják. Nagy megbízhatósági követelmények mellett a vezér­lési parancsot mindig nyugtázás követi: a vezérlőegység a felismert, dekódolt parancsot tárolja, ennek alapján a nyugtázást generáló egység az ezt közlő hírt összeállítja és az információátviteli egységen keresztül a távközlési csatornába juttatja, amelyen át a parancskiadó köz­pontba jut. A megbízhatóság növelését szolgálja a kétszeri infor­mációcserével történő vezérlés: ilyen rendszereknél a 5 vezérlési parancs visszaigazolását egy végrehajtási pa­rancs követi és csak ez váltja ki a működtető jelfogó meghúzását. A nyugtázással és kétszeri információcserével működő telemechanikai berendezések vezérlőegységében be-10 következő esetleges meghibásodás esetében a hibák egy részénél a nyugtázás elmarad, illetőleg hibás lesz, így a parancskiadó központ a hibáról értesülve a végrehajtó parancsot már nem adja ki, hogy a hibás működtetést elkerülje. A vezérlőegységnek azonban a kapcsoló-15 berendezést, például a jelfogót meghajtó áramkörei a meghibásodásra leginkább hajlamos részei és ezek álla­pota a nyugtázásból nem ellenőrizhető. Gyakori az igény a telemechanikai berendezés vezérlő feladatainak helyszíni, kézi kiváltására is. Ilyenkor a 20 működtető jelfogók nyomógombos vezérlését is bizto­sítani kell és a nyomógombok beakadása, huzalozásuk esetleges zárlata újabb ellenőrizhetetlen hibák forrása lehet. További problémát jelenthet, hogyha a vezérlő kime-25 netek zárlata éppen akkor mutatkozik meg, amikor — esetleg sürgős — működtetést akarnak kiváltani, a megelőző javítás lehetősége tehát hiányzik. Az ismert telemechanikai berendezések esetében tehát a berendezés meghibásodásra leginkább hajlamos részé-30 nek — a vezérlő kimeneteknek — hibájáról a parancs 171290 1

Next

/
Thumbnails
Contents