171229. lajstromszámú szabadalom • Távvezérlésű robbantógép

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975. VII. 7. Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. (BA—3299) 171229 Nemzetközi osztályozás: F 42 C 13/00 F 42 C 11/06 Feltalálók: KIRSCHNER József oki. villamosmérnök, 40% FOJT Lajos oki. fizikus, 20%, NÉMETH László oki. vegyészmérnök, 20%, Tatabánya, HORNYOS János dr. oki. olajmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, 20%, Budapest Tulajdonos: Bányászati Kutató Intézet, Budapest Távvezérlésű robbantógép i A találmány tárgya távvezérlésű robbantógép villamos gyutacsokra épülő robbantóhálózatok indítására. A villamos gyutacsokra épülő robbantóhálóza­tokat hagyományos módon úgy indítják, hogy a robbantás helyétől megfelelő távolságra robban­tógépet helyeznek el, amely lényegében megfele­lő kapacitású kondenzátorból és ehhez kapcso­lódó töltőáramkörből áll. A robbantógép és a robbantóhálózat a gyors kisütés érdekében kel­lően nagy keresztmetszetű vezetéken át van ösz­szekötve egymással. Nyilvánvaló, hogy minél na­gyobb a távolság a robbantás helye és a robban­tógép között, annál nagyobb feszültségesés lép fel a robbantóhálózatot a robbantógéppel össze­kötő vezetéken. A távolság olajkutak rétegre­peszféses robbantásánál például több km is le­het. Ilyen esetekben, valamint nagy számú vil­lamos gyutacsot tartalmazó robbantóhálózatok­nál a hagyományos robbantógép alkalmazása nehézségekkel jár, minthogy az indítási energia­igény igen nagy. A robbantógép kondenzátorá­ban tárolt energia a közismert E= 4 U2 C 2 összefüggés értelmében a kapacitással lineárisan, a feszültséggel viszont négyzetesen nő. Eszerint célszerű lenne nagyobb feszültségeket és — en­nek megfelelően — soros kapcsolású robbantó­hálózatokat alkalmazni. A feszültség növelésé­nek azonban határt szabnak a gyutacsok veze­tékeinek szigetelésével kapcsolatos problémák, valamint a vonatkozó érintésvédelmi rendsza-5 bályok. A feszültség növelésével nő a gyutacsok söntölődésének veszélye is, különösen nedves, nyirkos közegben végzett robbantásoknál, ami a töltetek állvamaradását okozhatja. Párhuzamos robbantóhálózat esetén, mivel a párhuzamosan 10 kapcsolt gyutacsok eredő ellenállása igen kicsi, a vezérlőegység által leadott energia 80—90%-a a vezetékeken vész el. Vegyes kapcsolású rob­bantóhálózat esetében az egy robbantógéppel egyszerre indítható gyutacsok száma növelhető 15 ugyan, a fenti problémák azonban együttesen je­lentkeznek, és a robbantógép méretei is nőnek. Mélyfúrással készített fúrólyukakban hozam­növelés céljából végzett robbantásos rétegkeze­léseknél újabban az ún. „szembeindításos" mód-20 szert alkalmazzák, amelynél a robbantótöltet egy vagy több detonátorpár között van elrendezve. Ezeket egy-két mikroszekundumon belül egy­szerre kell indítani, hogy a detonációs hullámok pontosan középen találkozzanak. Ehhez speciális, 25 nagy energiaigényű gyutacsok kellenek. A szük­séges energia biztosítása, különösen nagyobb mélységek esetén, komoly nehézségekkel jár. Az indítóimpulzust ugyanis a szerkezet tartására szolgáló sodronykötél vezeti. Ennek impedanciá-30 ja viszonylag nagy, ami egyrészt a feszültség nö-171229 1

Next

/
Thumbnails
Contents