171207. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cef-3-ém-4-karbonsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. XII. 23. (AA—838) Elsőbbségei: Japán 1974. XII. 28. (149 180/74) 1975. VI. 11. (69 589/75) 1975. VII. 15. (85 763/75) Közzététel napja: 1977. VII. 28, Megjelent: 1978. VI. 30. 171207 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 501/22 C 07 D 501/26 C 07 D 501/36 C 07 D 501/54 Feltalálók: Shibuya Chisei vegyész, Fuji, Itoh Hirataka vegyész, Fuji, Usubuchi Yutaka vegyész, Yokohama, Akamine Mitsuaki vegyész, Fuji, Japán Tulajdonos: Asahi Kasey Kogyo Kabushiki Kaisha, Osaka Japán Eljárás cef-3-em-4-karbonsav-származékok előállítására i A találmány tárgya eljárás új, széles mikróbaellenes hatásspektrummal rendelkező cef-3-em-4-karbonsav­-származékok előállítására. Ismeretes, hogy a cef-3-em-4-karbonsav-származékok számos képviselője rendelkezik mikróbaellenes hatással. 5 Ezek az ismert cef-3-em-4-karbonsav-származékok a 7-es helyzetben acil-csoportot, így fenilacetil-, nitrofenil­acetil-, hidroxifenilacetil-, tienil-2- vagy -3-acetil-, tetra­zolilacetil-, szidnonacetil-, cianoacetil-, trifiuormetiltio­acetil-, fenoxiacetil-, feniltioacetil-, piridiltioacetil-, ben- 10 zoil-, 4-izoxazolilkarbonil-, a-amino-fenilacetil-, a-kar­boxi-fenilacetil-, oc-amino-p-hidroxi-fenilacetil-, a-amino­-2- vagy -3-tienil-acetil- vagy 1-amino-ciklohexánkarbo­nil-csoportot tartalmaznak. A mikróbaellenes hatással rendelkező cef-3-em-4-karbonsav-származékok igen elő- 15 nyös képviselői a következő vegyületek: cefalotin, cefal­oridin (3 218 318, 3 449 338 és 3 498 979 sz. amerika egyesült államokbeli szabadalmi leírás), cefaloglicin, cefalexin (3 309 193, 3 507 861, 3 560 489 sz. amerikai egyesült államokbeli szabadalmi leírás és 985 747 és 20 1 054 806 sz. nagy-britanniai szabadalmi leírás), vala­mint a rokonszerkezetű származékok. A különösen elő­nyösnek ismert cef-3-em-4-karbonsav-származékokra is elmondható azonban, hogy csak viszonylag nagy dózis­ban fejtenek ki megfelelő mértékű mikróbaellenes ha- 25 tást. Azt tapasztaltuk, hogy a találmány szerinti eljárással előállítható új cef-3-em-4-karbonsav-származékok és sóik az ismert, rokonszerkezetű vegyületekénél erősebb mikrobaellenes hatással rendelkeznek, és igen sokféle 30 gram-pozitív és gram-negatív mikroorganizmussal szem­ben fejtenek ki mikróbaellenes aktivitást. A találmány szerinti eljárással előállítható új cef-3--em-4-karbonsav-származékok az (I) általános képletnek felelnek meg — ahol Rí aril-csoportot, aralkil-csoportot, heterociklusos cso­portot vagy heterociklusos csoporttal szubsztituált rövidszénláncú alkil-csoportot jelent, R2 jelentése hidrogénatom vagy rövidszénláncú alkil­-csoport, n értéke 1, 2 vagy 3, A jelentése hidrogénatom, hidroxil-csoport, rövidszén­láncú alkanoiloxi-csoport, kvaterner ammónium­-csoport, karbamoiloxi-csoport, a nitrogénatomon szubsztituált karbamoiloxi-csoport, aroiloxi-csoport, aralkanoiloxi-csoport, arilmerkapto-csoport, nitro­géntartalmú bázikus csoport, rövidszénláncú alkoxi­-csoport, azido-csoport, merkapto-csoport, rövid­szénláncú alkilmerkapto csoport vagy heterociklusos csoporttal szubsztituált merkapto-csoport, M jelentése hidrogénatom, rövidszénláncú alkil-csoport, fenacil-csoport, aralkil-csoport, triszubsztituált szilil­-csoport (ahol a szilíciumatomhoz kapcsolódó szubsztituensek azonosak vagy eltérőek lehetnek és rövidszénláncú alkil-, aril- vagy aralkil-csoportot je­lenthetnek), sóképző ion, negatív töltés vagy vala­mely —CH2OCOR 3 általános képletű csoport (amelyben R3 rövidszénláncú alkil-, aril- vagy aralkil­-csoportot jelent), vagy A és M együtt vegyértékkötést képezhet, 171207 1

Next

/
Thumbnails
Contents