171122. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alumínium és alumíniumötvözetek kémiai fényesítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 171122 JjÉfk Nemzetközi osztályozás: wS» Bejelentés napja: 1975. X. 30. (HU-261) C23F 3/02 **^ Közzététel napja: 1977. V. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. VII. 31. '{ '•• r.'-vv Feltalálók: Krasnyánszky József vegyésztechnikus, 40%, Kókai Rudolf oki. gépészmérnök, 20%, Jászberény, Demeter Ágnes vegyésztechnikus, 20%, Jászfelsó'szentgyörgy, Horváth Sándor fémcsiszoló és galvanizáló, 20%, Jászjákóhalma Tulajdonos: Hűtőgépgyár, Jászberény Eljárás alumínium és alumíniumötvözetek kémiai fényesítésére 1 A találmány tárgya eljárás alumínium vagy gyen­gén, illetve közepesen ötvözött alumíniumötvözetek kémiai fényesítésére. Ismeretes, hogy az alumíniumot, illetve az alu- 5 míniumötvözeteket különféle kémiai fürdőkben fényesítik. E kémiai kezeléshez savas vagy lúgos fürdőket használnak. A savas fürdők foszforsavat, amellett adalékként kénsavat, salétromsavat vagy ecetsavat, további adalékként esetleg nehézfémsókat 10 tartalmaznak. A lúgos fürdők általában nátrium­hidroxidot, nátriumnitrátot, nátriumnitritet és nát­riumfoszfátot, valamint adott esetben nehézfém adalékokat tartalmaznak. [Alumínium Kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó Bp., és Dr. Csókán Pál: Fé- is mek Kémiai Felületkezelése, Bp. (1969)]. Az emlí­tett fürdőkkel oly módon kezelik az alumíniumot, illetve az alumíniumötvözeteket, hogy a fürdő összetételétől függően változó ideig, általában 1-5 percig merítik be az alumíniumtárgyat a 20 80-140C0 hőmérsékletű fürdőbe. E technológia legfőbb hátránya, hogy a fürdőt nagyszámú kom­ponensből kell összeállítani, illetőleg számos kom­ponenst kell nagy gonddal bemérni a fürdő rege­nerálásakor. E technológia további hátránya, hogy a 25 legtöbb esetben a fürdő igen érzékeny a fém összetételére, és gyorsan, mintegy 110 g/l alumí­nium-tartalom elérésekor kimerül. Egy liter fürdő legfeljebb 2,5 m2 fémfelület fényesítésére elegendő. A fürdő alumíniumtartalmának növekedésével a 30 fürdővel kezelt fém fényessége fokozatosan csök­ken. A találmány célja, hogy eljárást biztosítson alu­mínium, valamint gyengén és közepesen ötvözött alumíniumötvözetek fényesítésére az említett tech­nológiai hátrányok nélkül. Azt találtuk, hogy alumíniumot, illetve gyengén vagy közepesen ötvözött alumíniumötvözeteket tar­tósan jó eredménnyel fényesíthetünk akkor, ha a kémiai fényezést 1 gramm ekvivalens szulfátionra számítva 0,083-0,105 gramm ekvivalens foszfá­tiont, 1,00-1,21 gramm ekvivalens hidrogéniont és a foszfátionnal ekvivalens mennyiségű alkálifémiont tartalmazó, 14,0-18,0, előnyösen 16,0-16,8,gramm ekvivalens/1000 g oldat szulfá­tion-tartalmú fürdővel végezzük 105-140 C°, elő­nyösen 120-130 C° hőmérsékleten 1-5 percig, majd a fémet a szokásos módon vizes öblítésnek és utófényesítésnek vetjük alá. Gramm ekvivalens mennyiségen itt és a továbbiakban az ionsúly és a töltésszám hányadosát értjük. A találmány szerinti eljáráshoz legelőnyösebbnek azt a fürdőt találtuk, amely 1000 ml tömény kénsavból és 400-500 g Na3 P0 4 • 12H 2 O-ból áll. Ha ezt a fürdőt használ­juk, a technológia is egyszerűbbé válik. A kompo­nensek összekeverésekor fejlődő hő ugyanis az ol­datot mintegy 110C°-ra melegíti, így az előmelegí­tést el lehet hagyni. A találmány szerinti eljárást részletesebben az alábbiakban ismertetjük. 1 TI 1 T*

Next

/
Thumbnails
Contents