171107. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet nagyteljesítményű, rövidhullámú, szimmetrikus, szakaszosan induktív módon kompenzált tápvonal megvalósítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975. IX. 03. Közzététel napja: 1977. VI. 28. Megjelent: 1978. VII. 31. (EE-2366) 171107 Nemzetközi osztályozás: H 01 P 3/06 Feltalálók: Fürst Lajos villamosmérnök 20%, Soós Tibor villamosmérnök 20%, dr. Szálai Pál villamosmérnök 40%, dr. Tófalvi Gyula villamosmérnök 20%, Budapest Tulajdonos: Elektromechanikai Vállalat, Budapest Szerkezet nagyteljesítményű, rövidhullámú, szimmetrikus, szakaszosan induktív módon kompenzált tápvonal megvalósítására 1 A találmány tárgya, olyan nagyteljesítményű, rövidhullámú szimmetrikus tápvonal, amelyet az olcsó gyárthatóság, a könnyű és célszerű szerel­hetőség, továbbá utólagos kompenzálások könnyű megvalósítása végett vékonyfalú csövekből alaki- 5 tunk ki és amelyben a szükséges kompenzálások helyén - mely kompenzálások a tápvonalerekbe való helyi induktivitástöbblet bevitelét jelentik — a tápvonal vezetőit megfelelő szerszámmal alkalmas módon ellapítjuk. 10 A találmány lényege szerkezet nagyteljesít­ményű, rövidhullámú, szimmetrikus, szakaszosan induktív módon kompenzált tápvonal megvalósí­tására, különös tekintettel az olcsó gyárthatóságra, az egyszerű szerelhetőségre és a megvalósítás során 15 keletkező diszkontinuitások, valamint az alkal­mazott tartószigetelők által bevitt kapacitások hatásának kompenzálására, azzal jellemezve, hogy a tápvonal vezetői szakaszonként tartószigetelőkkel rögzített vékonyfalú csövek, melyek a tápvonal 20 hossza mentén, alkalmasan méretezett módon helyenként meg vannak lapítva. Szimmetrikus és koaxiális tápvonalaknál a tápvonal tartószigetelői által okozott kapacitások hatásának kiegyenlítésére ismert eljárás, hogy a 25 szigetelők közvetlen környezetében a tápvonal vezetőibe - többnyire a kapacitással terhelt pon­tokhoz képest a tápvonal hossza mentén szimmet­rikusan elhelyezkedő - többlet induktivitást visz­nek be. Ezt rendszerint a tápvonal vezetőinek 30 megfelelő összeszűkítésével érik el, pl. koax. tápvonalnál a szigetelő helyén a tápvonal belső eret kisebb átmérővel készítik. Ugyanezt az eljárást követik Lecher vonalakon, illetve többeres tápvo­nalaknál, ahol szintén szűkítik a tápvonal vezetőit. Ennek az ismert eljárásnak megvan az a hátránya, hogy — különösen merevtápvonalaknál — a tápvonal méreteitől és a szigetelő alakjától függően a keresztmetszet-szűkítés átmérőcsökkentésen ke­resztül való végrehajtása viszonylag költséges. Ugyanis — különösen nagyobb keresztmetszeti méretű merevtápvonalaknál - a kisebb anyagfel­használás és a kisebb súly érdekében a tápvonal csőből készül. Ezért a lépcsős vagy kúpos kialakítású átmérőváltozás rendszerint egy toldalék­-darab beépítésével (keményforrasztás, vagy rugós csatlakozás stb.) jár együtt. Ezt a hátrányt kiküszöböli a találmány szerinti tápvonalszerkezet, mely vékonyfalú vezetőcsövekből épül fel, és rövidhullámú, nagyteljesítményű, szimmetrikus tápvonalnál a vezetők keresztmetszet csökkentését nem járulékos elem kialakításával éri el, hanem a vezető csöveknek a tartószigetelők közvetlen környezetében történő alkalmas ellapítá­sával. További jelentős előnye a találmány szerinti tápvonalszerkezetnek, hogy alkalmazásával egyéb diszkontinuitások vagy reflexiókeltő helyek (pl. rövidhullámú nagyteljesítményű műantenna maga­sabb frekvenciákon mutatkozó reaktív kompo­nense) által okozott káros hatások kiegyenlítése 171107

Next

/
Thumbnails
Contents