171078. lajstromszámú szabadalom • Futófelületkeverék gumiköpenyek számára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. VI. 24. (BA-3290) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1974. VI. 25. (P 24 30 352.4) Közzététel napja: 1977. VI. 28. Megjelent: 1978 VI. 30. 171078 Nemzetközi osztályozás: B 60 C 1/00, C 08 L 9/00, 61/16 Feltalálók: dr. Schoeppl Hubert vegyész, dr. Paulus Gerhard vegyész, Weinheim, Strickle Erich mérnök, Mannheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Futófelületkeverék gumiköpenyek számára 1 A járműabroncsok futófelületkeverékeinek bi­zonyos tulajdonságokkal kell rendelkezniük, külö­nösképpen a tapadóképesség és a kopásállóság, va­lamint az öregedésállóság — különösen melegben — olyan lényeges tulajdonságok, amelyeket állandóan 5 tökéletesítenek. Az abroncsok és alkotórészeik előállításának technológiáját már sokszor leírták, utalunk például Boström, Handbuch der Kautschuktechnologie, va­lamint Kleemann, Einführung in die Rezeptent- 10 Wicklung der Gummi-Industrie című művekre. Mivel a mechanikai tapadást elősegítőkkel, tüs­kékkel vagy hasonlókkal ellátott járműabroncsok sok tekintetben hátrányosaknak bizonyultak, fel­merült az a feladat, hogy olyan kaucsukalapú 15 futófelületkeverékeket találjunk, amelyeknek ned­ves vagy jeges, illetve behavazott úttesteken jó tapadási tulajdonságaik vannak anélkül, hogy az abroncstechnológiában eddig elért fejlődés ezáltal kárt szenvedne. 20 Ismeretesek a nedves felületeken jobb tapadást biztosító futófelületkeverékek, így például poli­alkilénglikolokat adalékként már kipróbáltak, azon­ban ezek hátránya az, hogy vízben oldódnak, és a futófelületekből idővel kimosódnak. 25 Kipróbáltak olyan keverékeket is, amelyekben a szokásos töltőanyagot, a kormot, teljesen vagy részben aktív kovasawal (aerogél) helyettesítették. Az ilyen töltőanyaggal készült abroncsok élettar­tama azonban rövidebb volt. 30 Azt találtuk, hogy a járműabroncsok futó­felületei gyakorlatilag minden előforduló felületi tulajdonságú úttesten jelentékenyen jobb tapadást mutatnak, ha a szokásos alkotórészeken kívül, azaz a természetes vagy szintetikus kaucsukokon, aktív és egyéb töltőanyagokon, stabilizálószereken és adott esetben további alkotórészeken kívül 2-25%, különösen 2-15% (kaucsuk súlyrészre számított) olyan kondenzációs terméket tartalmaznak, amely alkilfenolnak acetilénnel 1:1-től 1,7:1-ig terjedő mólarányban történő kondenzációjával ismert mó­don állítható elő. A kondenzációs termék hozzáadása a kaucsuk­keverékhez például keverőgépben, illetve henger­széken tetszés szerint bármely tetszőleges módon végrehajtható. Bizonyos nehézségek ellenére, amelyek az aktív kovasavnak futófelület-alkotórészként való felhasz­nálásával együtt járnak, néha előnyös lehet korom helyett korom és kovasav például 20 :80-tól 80 : 20-ig terjedő arányú keverékét alkalmazni. Továbbá előnyös a futó felületkeverék tapadá­sának elősegítésére a futófelület keverékhez bizo­nyos mennyiségű, például 2-25%, előnyösen 2-15% olyan poliizobutilént hozzáadni, amelynek 30 000-től 200 000-ig, előnyösen 30 000-től 100 000-ig terjedő közepes molekulasúlya van. Mindkét adaléknak a tapadási tulajdonságokra gya­korolt hatása nyilvánvalóan független egymástól, 171078

Next

/
Thumbnails
Contents