171048. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hús, hal zárt sütőben körbeáramló forró levegővel történő sütésére, és sütőberendezés az eljárás foganatosítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. XI. 22. (SI-1360) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1972. XI. 24. (P 22 57 795.3 = VPA 72/9060) (1, % 9, 11, 13, 15-23, 25 igénypontok) 1973. II. 08. (P 23 06 265.9 = VPA 73/9001) (10, 14, 24 igénypontok) 1973. X. 18. (P 23 52 340.2 = VPA 73/9028) (1-3, 6, 8, igénypontok) Közzététel napja: 1977. V. 28. Megjelent: 1978. V. 31. 171048 Nemzetközi osztályozás: A47J 37/00, F 24 C 7/04 Feltalálók: Böhrl Franz mérnök, Obing, Ackermann Josef mérnök, Detterbeck Heinrich mérnök, Bjarsch Otto mérnök, Traunreut, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Siemens-Electrogeräte GmbH, München, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat Berlin Eljárás hús, hal zárt sütőben körbeáramló forró levegővel történő sütésére, és sütő berendezés az eljárás foganatosítására 1 A talámány tárgya eljárás hús, hal zárt sütőben körbeáramló forró levegővel történő és az eljárás foganatosítására szolgáló sütőberendezés. Az ismert hasonló eljárásokat és sütőket a fűtőtest és a sütendő tárgy közötti erősebb hőátadás, és ezáltal 5 rövidebb sütési idő jellemzi. Amennyiben gondos­kodunk arról, hogy a forró levegő hőfoka egy határértéket ne lépjen túl, amely 160 C° alatt van célszerűen 145 C°, úgy a sütő elszennyeződése szinte teljesen elmarad. Káros körülmény lehet, hogy JO legtöbbször a sütendő iárgy megkívánt sütési foka vagy esetleg egy sült kéreg nem biztosítható ilyen alacsony hőfokon Más részről egy megfelelő sütési fokhoz elegendő levegőhőfok pl. 200 C° esetén egy eltávolíthatatlan szennyeződés képződik a sütőben. 15 önmagában ismert az az eljárás, amikor élelmi szereket meleg levegő és infravörös impulzusok kombinációjával kezelnek, amikor is a kapcsolási program és a hőfokok úgy vannak beállítva, hogy a felület túlhevítése nélkül lehetséges gyors felmele- 20 gedést biztosítanak. Ennek megfelelően az előálló felületi hőmérsékletek illetve a forró levegő hőmér­séklete 100 C° alatti értékűek és így a megkívánt hűtési hőfoknál jóval alacsonyabbak. A találmány elé célul tűztük ki olyan eljárás 25 kidolgozását hús vagy hal sütéséhez, valamint az eljárás kiviteléhez alkalmazható sütőberendezés létre­hozását, amelyekkel megfelelő sütési fok és/vagy sült kéreg állítható elő a sütés folyamán anélkül, hogy a sütő elszennyeződne. A találmány szerinti eljárás 30 azon a felismerésen alapszik, hogy a sugárzó impulzus teljesítménye, időtartama, távolsága és száma úgy szabályozható, hogy megfelelő sütési eredmény legyen elérhető anélkül, hogy a sütő elszennyeződne, ha a sütendő anyag megfelelő átsütéséhez szükséges energiát viszonylag alacsony hőmérséklet nívón közöljük. A kísérletek azt mutatták, hogy a sütő belsején létrejövő szennyeződések elkerülhetők, ha gondoskodni tudunk arról, hogy a forró levegő hőmérsékletének a sugárzó impulzusok által előálló fűrészfog alakú lefutása egy középhőmérséklet körül ingadozzon, amely 160 C° alatt van, célszerűen 140 ± 5 C°. Középhőmérséklet alatt a sütési idő utolsó harmada alatti hőmérséklet lefutása integ­ráljának és ezen harmad idejének hányadosát kell érteni. A kitűzött célt tehát a találmány szerint úgy értük el, hogy a sütendő anyag felületi hőmérsékletét váltakozó lefolyású, előnyösen fűrészfog alakú hőimpulzusokkal mint 160 C° vagy ez alatti közép hőmérsékleten, előnyösen 140 ± 5 C° középhőmér­sékleten tartjuk. Más szempontból megkívánt a forró levegő hőfokának rövid idő alatti gyors felfutása, és a sütendő anyag felületi hőmérsékletének meredek növekedése. Mindkét követelmény biztosítható, ha az impulzusok nagysága (a maximális és minimális értékek közötti különbség) a célszerű középhőmér­séklet értéknél 140 ± 5 C -nál 75 ± 25 C°. Jó ered­mények érhetők el, ha a sugárzó impulzusok hatására 171048

Next

/
Thumbnails
Contents