171032. lajstromszámú szabadalom • Gáztartály gázöngyújtóknak folyékony állapotú gázzal kézi úton történő töltésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. XJI. 14. (RA-566) Közzététel napja: 1972. VI. 28. Megjelent: 1978. V. 31. 171032 Nemzetközi osztályozás: F23Q 2/42, 2/52 Rácz Sándor tanár, Budapest Gáztartály gázöngyújtóknak folyékony állapotú gázzal kézi úton történő töltésére 1 A találmány gázöngyújtóknak folyékony ál­lapotú gázzal kézi úton történő töltésére szolgáló gáztartályra, a gáztartályt és záró kupakot egymás­hoz oldhatóan rögzítő közdarabra vonatkozik. A kupak olyan kiképzésű, hogy az a különböző ti- 5 pusú öngújtók tartályainak töltéséhez szükséges kü­lönböző közbenső csőtagok tárolására is szolgál. Az ismert töltő készletek hasonlóan az 1 457 560 és 1 632 689 számú közzétételi iratban foglaltakhoz gáztartályból, kupakból, és azokat 10 egymáshoz oldhatóan rögzítő merev anyagú köz­darabból állnak. A kupak tároló terét a közdarab határolja, amely a kupak és a gáztartály között oldható rögzítést létesít. A gáztartály oldallapjában képzett mélyedésbe nyomható és onnan kihúzható 15 a recézett felületű közdarab vég. Ennek rögzítése bizonytalan az illesztés pontatlansága, vagy későb­ben beálló kopások miatt. A gáztartályba helyezett ismert szelepek rendszerint egybepréselt alkatré­szekből állnak és így sajtolják a gáztartályba. A 20 szelepeknek a gáztartályokból való kiszerelése bo­nyolult és javításuk nem lehetséges. Ezt a hátrányt szétszerelhető alkatrészű szelepek behelyezésével igyekeztek kiküszöbölni. Hátrányuk, hogy a javí­tásuk körülményes, az aránylag rövid használat 25 után fellépő kopások következtében előbb gáz­szivárgás, csere után pedig a tömítettség annyira leromlik, hogy gázömlés lép fel, mert a szelep visszahelyezése az eredeti állapotában majdnem le­hetetlen. A gázszivárgás, különösen a gázömlés tűz 30 és robbanás veszélyt jelent, de magára az emberi egészségre is ártalmas. A szelepek javítása igen körülményes és javítás után sem tudják a kívánt követelményeket kielégíteni. A találmány célja olyan megoldást nyújtani, amelynél a gáztartály és a kupak közti oldható rögzítés a gáztartálynál is biztos és helytálló le­gyen, a gáztartály szelepének alkatrészei az igény­bevétel során kopásállóak legyenek, és a tömítés pedig mindig zárjon, még ismételt összeszerelés után is. Továbbá könnyen szétszerelhető, tisztít­ható és ismét összeszerelhető legyen. A találmány lényege, hogy a gáztartály és a kupak között oldható rögzítést létesítő rugalmas anyagú közdarabnak külső palástján hosszában el­rendezett, a kupakhoz illeszkedő csavarmenet és a gáztartályhoz csatlakozó recézett felület között ütköző pereme van, a recézett felületű paláston hosszirányban kivágott rések vannak, a szelepnek a gáztartály oldalsó falában kiképzett szelepháza, a szeleptű gyűrűs hornyában elrendezett beömlő nyí­láshoz illesztett és a szelepház peremére pedig a szeleptűt áteresztő anyával tömítetten rögzített ru­galmas zárólemeze, például gumilemeze van. A találmányt a rajzra való hivatkozással rész­letesebben ismertetjük. A rajz a találmány szerinti gáztartályt, a szelep alkatrészeit szerelési sorrend­ben, részben metszetben, valamint a közdarabot és a kupakot részben metszetben szemlélteti. 171032

Next

/
Thumbnails
Contents