171010. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázkeverékek folyamatos előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VI. 20. (ME-1745) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1973. VII. 27. (WP B 01 j/172 575) Közzététel napja: 1977. V. 28. Megjelent: 1978. V. 31. 171010 Nemzetközi osztályozás: B 01 J 7/00 Feltaláló: dr. Scheffler Peter oki. mérnök, Dessau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Mess*- und Regelungstechnik, Dessau, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés gázkeverékek folyamatos előállítására 1 2 A találmány tárgya berendezés gázkeverékek fo­lyamatos előállítására. A találmány tárgykörébe vágó berendezéseket elsősorban olyan gázanalitikai mérőkészülékek be­állítására és hitelesítésére használják, melyekkel fő- 5 ként kétkomponensű gázkeverékek egyik megadott összetevőjének quantitativ érzékelését, kijelzését vagy regisztrálását végzik. Mivel ezeknél a mérő­készülékeknél az esetek többségében nem lineáris összefüggések miatt a méréstartományban több, 10 adott esetben a tizet is elérő értéket kell rögzíteni és hitelesíteni, a beállításhoz gyors egymásutánban eltérő összetételű gázkeverékeket kell a mérő­készüléken folyamatosan átvezetni. Magától érte­tődik, hogy a beállítás és a hitelesítés, azaz a 15 mérőkészülék mérési pontossága döntő mértékben a gázkeverékek koncentrációinak pontos beállítá­sától függ. Az alkalmazott kétkomponensű gázkeverékek hordozógáza az esetek többségében nitrogén, 20 melybe mérendő gázként szénmonoxidot, szén­dioxidot, metánt, kéndioxidot, ammóniát, oxigént vagy más tiszta gázt lehet bekeverni. A mérendő gáz koncentrációja adja a mérőkészülék beállítá­sához ül. hitelesítéséhez szükséges értéket. 25 Ilyen gázkeverékek előállítására a technika je­lenlegi állása szerint csaknem kizárólag adagoló­szivattyúkat használnak melyeknek jól tömített du­gattyúit párhuzamos üzemben eltérő fordulat­számokkal járatják vagy egymástól eltérő komp- 30 resszió-viszonyt alkalmaznak vagy az előbbiek kom­binációjával dolgoznak. A fenti intézkedések révén állítják elő a keverékhez szükséges, meghatározott térfogatarányú gázáramokat, melyeket ezután össze­kevernek és a fogyasztóhoz azaz a beállítandó mérőkészülékhez vezetnek. Az adagolószivattyús megoldásoknál a kétkomponensű gázkeverék kon­centrációjának megváltoztatása hátrányos módon vagy csak a hajtómű fogaskerekeinek cseréjével, vagy egy külön beépítendő sebességváltóval oldható meg. Az esetek többségében azonban, különösen a mérendő gáz vonatkozásában alacsony koncent­rációjú keverékeknél még legalább egy további ada­golt szivattyút kell sorbakapcsolni azért, hogy a mérendő gáz mennyiségét be lehessen állítani. Az adagolószivattyú fordulatszáma ugyanis egy bi­zonyos alsó határértéknél kisebb nem lehet, mivel az üyen esetben elkerülhetetlenül fellépő lökésszerű szállítás mellett a gázkeverék homogenitását nem lehet biztosítani. A sorbakapcsolt kiegészítő szi­vattyúval dolgozó berendezéseknél azonban mindig meglévő hátrányos tulajdonság az, hogy a még mindig erősen lüktető gázárammal a mérőkészü­lékek többségét nem lehet beállítani ül. hitelesíteni. Az ismert berendezések további hátrányos tulaj­donságaként kell azt is megemlíteni, hogy a du­gattyúk megfelelő tömítéséhez és a kopás csökken­téséhez a henger fala és a dugattyú között kenő­olaj filmet kell állandóan fenntartani. Ennek követ-171010

Next

/
Thumbnails
Contents