171003. lajstromszámú szabadalom • Automatikusan változó erősítésű digitális szeizmikus berendezés a szeizmikus érzékelők által adott információk széles dinamikatartományú, nagypontosságú rögzítésére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG -«F^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. XJI. 18. (MA-2626) Közzététel napja: 1977. V. 28. Megjelent: 1978. V. 31. 171003 Nemzetközi osztályozás: G01V 1/24 Feltaláló: Szép Ferenc ókl. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, Budapest Automatikusan változó erősítésű digitális szeizmikus berendezés a szeizmikus érzékelők által adott információk széles dinamikatartományú, nagypontosságú rögzítésére 1 2 A találmány tárgya: automatikusan változó erő­sítésű digitális szeizmikus berendezés a szeizmikus érzékelők által észlelt információk széles dinami­katartományú, nagypontosságú rögzítésére, amely sokcsatornás szeizmikus terepi felvevő rendszer ala­csonyszintű multiplexerrel időmultiplex formában egycsatornássá rendezett jeleit a multiplexeren meg­jelenő jel pillanatnyi értéke alapján, a multiplexer­hez csatlakozó, meghatározott lépésekben változó erősítésű erősítő beállításával, az erősítő után kap­csolódó A/D konverter számára feldolgozható ér­tékre erősíti fel és a pillanatnyi értékhez tartozó erősítésértékek egyidejű kiadásával a jelek széles dinamikatartományú rögzítését teszi lehetővé. A talaj rétegeinek feltérképezésével foglalkozó szakemberek előtt ismeretes, hogy rezgéskeltővel a talajban rezgéseket hoznak létre és az egyes réte­gekről visszaverődő rezgések érzékelésére különböző érzékelőket, szárazföldi méréseknél rendszerint geo­fonokat alkalmaznak. Az érzékelőket általában egy úgynei'ezett „terítési vonal" mentén, egymástól meghatározott távolságra, csoportokban helyezik el. Az érzékelők által észlelt jelek, valamint az érzé­kelők helyzetének ismeretében következtetni lehet a felszín alatti rétegek elhelyezkedésére. 10 15 20 25 A szeizmika alkalmazásának kezdetén az észlelt jeleket nem rögzítették, így további feldolgozásra nem volt lehetőség. 30 A jelek rögzítésével a sokcsatornás analóg jelrög­zítők megjelenése után kezdtek foglalkozni. Az analóg jelrögzítés a rögzíthető dinamikatartomány kicsinysége miatt nem volt kielégítő. A dinamika­tartomány kiszélesítésére AVC-nek megfelelő elven működő erősítésszabályozást alkalmaztak, vagyis a jel nagyságának megfelelően változtatták az erő­sítést, de az analóg erősítők ismert hátrányai miatt ez a megoldás sem szélesíthette ki a kívánt mérték­ben a feldolgozható dinamikatartományt. Továbbra is megoldatlan maradt a jelek, valamint az erősí­tésérték változásának pontos rögzítése. Lényegében ugyanezek a nehézségek korlátozzák az úgynevezett programszabályozott erősítésű ana­lóg erősítők alkalmazhatóságát is. Ezek azon az elven működnek, hogy a rezgések egy exponen­ciális görbe szerint csillapodnak és ugyanilyen függ­vény szerinti erősítésnövekedés beprogramozásával érnek el valamivel szélesebb rögzíthető dinamika­tartományt. A technika egyéb területein is egyre nagyobb teret hódító digitalizálás lehetővé tette a fenti problémák nagy részének megoldását a szeizmikus műszerek fejlesztésében is. A digitális jelrögzítőkre felírt jelek visszanyerési pontossága gyakorlatilag korlátlan. Ez a technika viszont mind a jelek, mind pedig az erősítésértékek kvantált formában történő átalakítását teszi szükségessé. 171003

Next

/
Thumbnails
Contents