169987. lajstromszámú szabadalom • Eljárás termőtalajok kondicionálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. XJI. 07. (EE-2075) Közzététel napja: 1976. X. 28. Megjelent: 1977. XI. 30. 169987 Nemzetközi osztályozás: A.01N 5/00 Feltalálók: Vad János oki. vegyészmérnök 13%, dr. Bartha Béla oki. vegyészmérnek 13%, Budapest, dr. Nádasy Miklós oki. vegyészmérnök 13 %, Veszprém, dr. Dobozy Ottó oki. vegyészmérnök 29%, dr Máté Ferenc oki. geológus 5%, Budapest, dr. Kovács Miklós oki. vegyészmérnök 10%, Kölesei Márton oki. biológus 10%, Veszprém, Karácsonyi Béláné vegyész, 7%, Budapest Tulajdonos: Egyesült Vegyiművek 65%, Budapest Nehézvegyipari Kutató Intézet 35%, Veszprém Eljárás termőtalajok kondicionálására 1 A találmány tárgya eljárás termőtalajok kondi­cionálására terméshozamának növelése céljából. A „reaktív tenzidek" nemrég váltak ismeretessé, mint a zsírosgyapjú mosásánál alkalmazott felület­aktív szerek. Ilyen szereket ismertetnek a J. Oil Colour, Chem. Assoc. 1971, 54. p. 342-350 fo­lyóiratban és hasonló vegyületekről számolt be Merz, H. a felületaktív anyagok VI. nemzetközi kongresszusán 1972-ben Zürichben (VI. Internat. Congress of Surface Active Agents). Megfigyelésünk szerint egyes vízben oldódó reaktív tenzidek fel­használhatók a talaj vízháztartásának befolyásolá­sára és ezen keresztül vagy közvetlenül a növények fejlődésének és/vagy terméshozamának növelésére. A találmány tehát termőtalajok kondicionálá­sára, főként növények terméshozamának emelése céljából azzal jellemezhető, hogy a termőtalajt 0,1-50 kg/ha hatóanyagadagban etiléndiamin, dieti­léntriamin, guartidin, diciándiamid, karbamid, feni­léndiamin, propiléndiamin, dipropiléndiamin, N-ami­noetil-alkilamiri, 1 -aminoetil-imidazolin, 1-aminoetil­-2-alkilimidazolin valamelyikéből vagy az említett vegyületek alkánkarbonsavamid-végcsoportot tar­talmazó származékaiból vagy adott esetben ezek keverékéből 1-12 szénatomos alifás aldehidekkel, 2-4 szénatomos d'ialdehidekkel, 1-8 szénatomos alkánhalogenidekkel vagy 1—8 szénatomos alkán­dihalogenidekkel képzett és adott esetben alkánkar­bonsavamidvégcsoportot tartalmazó vízben oldható kondenzációs termékeit vagy a felsorolt termékek előnyösen sósavval vagy ecetsavval prótonált szár­mazékait, mint hatóanyagot, szilárd vagy folyékony 5 hígítószert, adott esetben segédanyagot tartalmazó készítménnyel kezeljük. A készítményt vizes oldat vagy emulzió alak­jában a talaj felületére permetezzük és azt adott 10 esetben a talajba beforgatjuk. A készítmény szilárd hordozóanyagként előnyösen szerves trágyát, szer­vetlen anyagot, főleg talajkomponenseket, így mészkőlisztet, kvarclisztet, diatomaföldet, sziliká­tokat, szilikagélt, bentonitot, továbbá szerves vivő-15 anyagokat, így enyvet vagy karbamidot alkalma­zunk. A hatóanyagot kívánt esetben szilárd anyagra felvitt állapotban porozással visszük a talaj felüle­tére, vagy azt szuszpenzió alakjában permetezzük. 20 A kezelést úgy is végezhetjük, hogy a szilárd hordozóanyagot célszerűen talajameliorálóanyagot, mint a mészkőlisztet vagy szerves trágyát a talaj felületén szétterítjük, erre a hatóanyagot oldat, szuszpenzió vagy emulzió alakjában rápermetezzük, 25 és a hordozóra ekként felvitt hatóanyagot a talajba beforgatjuk. A talajkezelést vagy a haszonnövények elvetése előtt végezzük és ezt követően a készítményt a talajba beforgatjuk vagy a készítménnyel gabona-30 termőtalajt, preemergens, posztemergens stádium-169987

Next

/
Thumbnails
Contents