169951. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vízzáró résfal készítéséra

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. IX. 20. (VI-901) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. 169951 Nemzetközi osztályozás: E02D 29/00, E 02 B 3/16 -í: Feltalálók: Szilágyi László okl.mérnök 35%, Schandl Vilmos okl.mérnök 15%, Budapest, Magyarország, Harin Arnold Ivanovics a műszaki tudományok kandidátusa 20%, Zajcev Leonid Pavlovics a műszaki tudományok kandidátusa 10%, PogorelUj Albert Mihajlovics tudományos főmunkatárs-helyettes 20%, Kiev, Szovjetunió Tulajdonos: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Budapest, Magyarország Ukrán Vízépítési és Meliorációs Tudományos Kutató Intézet, Kiev, Szovjetunió Eljárás és berendezés vízzáró résfal készítésére 1 10 15 A mélyépítési gyakorlatban általában, különös­képpen pedig az árvízvédelemben egyre gyakrabban jelentkeznek a földművek szivárgásgátlásával kap­csolatos feladatok. Ezek megoldására alkalmazzák a szivárgásgátló résfalat, ami egy résbe (árokba) elhelyezett vízzáró vagy viszonylag vízzáró anyag­ból áll. A résfal célszerűen a vízzáró rétegig pl. az agyagrétegig terjed, de bizonyos talajviszonyok kö­zött megelégednek lebegő résfallal is, ami nem ér le a vízzáró rétegig de a víz szivárgási útját nagy­mértékben meghosszabbítja, s ezzel csökkenti a szivárgó víz nyomásgradiensét, s vele együtt mennyiségét is. • A résfal anyagául leginkább betont, anyagot, bentonitzagyot használnak. Mivel azonban viszony­lag széles - többnyire legalább 40 cm-es - rést kell nyitni és a behelyezendő anyagot távolról kell a helyszínre szállítani, a résfal költségét a betöltendő anyag mennyisége is megdrágítja. A legolcsóbb szi­getelő anyag a műanyagfólia lehetne, de ennek 20 elhelyezésére mindeddig nem sikerült megfelelő jó eljárást találni. Nagy haladást jelent e tekintetben az a még alkalmazásra nem került, de szabadal­mazásra már bejelentett legújabb eljárás, amely ezt a feladatot is műszakilag kifogástalanul megoldja 25 azzal, hogy a műanyagfóliát a réskiemeléssel azo­nos munkamenetben ugyanazzal a géppel helyezi el és a már kiemelt talajt vagy esetleg kívánságra más anyagot is ugyanazzal a géppel, ugyanabban a munkamenetben tölti be a résbe. Azzal azonban* 30 hogy a talajt a résből egészen kiemeli úgy tölti vissza, tulajdonképpen még ez az eljárás is végez felesleges munkát. A jelen találmány olyan megoldást szolgáltat, amellyel a műanyagfóliás résfal építése alkalmával a műanyagfóliát el lehet a résfalban helyezni anélkül, hogy a résből a talajt teljesen ki kellene emelni. A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a rés készítése alkalmával a talajt gépi úton vágva és fellazítva annak csak a lazulás következtében elő­álló többlettérfogatát (mintegy 20-30%-át) szállít­juk fel a felszínre, míg a fellazított talaj többi részét a résben hátramozgatjuk, ugyanekkor - cél­szerűen függőleges tengelyű dobról letekercselve­legalább egy réteg műanyagfóliát helyezünk el a résfal mentén, amely fóliát egyben a hátramoz­gatott talajjal helyzetében rögzítjük. Az eljárás végrehajtásához alkalmazható talál­mány szerinti gépi berendezésnek a talajba besza­bályozható mélységig behatoló, előrehaladó talaj­vágó-lazító-hátramozgató szerve és közvetlenül emögött elrendezett, a szerv szélességénél kisebb szélességű, fóliakiengedő nyílással ellátott, legalább egy fóliadobot befogadd szekrénye van. Ez a szerv lehet függőleges tengelyű vágócsiga, a vágócsiga célszerűen már késekkel lehet ellátva A vágócsiga menete egyik kiviteli alakjában meg lehet szakítva, egy másik kiviteli alakjában pedig a vágócsiga mögött egy külön továbbító forgóeszköz lehet elrendezve. Vágócsiga helyett más talajvágó és 169951

Next

/
Thumbnails
Contents