169940. lajstromszámú szabadalom • Berendezés felületi minták, előnyösen textilfelületi minták szerkezetkialakítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Feltaláló: SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VI. 20. (TE-722) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. VI. 20. (WPD 06 c/163 846) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977. X. 31. 169940 Nemzetközi osztályozás D 06 P 5/22 Ihmc Bernd dt. mérnök, Drezda Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Textilkombinat Cottbus, Cottbus Német Demokratikus Köztársaság Berendezés felületi minták, előnyösen textilfelületi minták szerkezetkialakítására A találmány egy berendezésre vonatkozik felü­leti 'minták, előnyösen' tcxtiJanyagok felületi min­táinak szerkezetkialakításához, ahol a felületi min­ták sablonokká' f efcdve elektronsugárzásnak vannak kitéve. 5 A 2 255 5'/., .-,/. NSZK közrebocsátái iratból ismeretes olyan berendezés, amelynél folyamatos helyi besugárzás lehetséges, amikor is az egymáshoz képest deiéks/ogben elhelyezett, négy terelőgórgőn keus/tul .tgu'Jenu) haladó a mintáknak megfelelő l(i ' • „-scl kr>i elkin tt v'akrj okképpen lesz vezetve. h^c -. .tL'i\ sebesség cen mintaszalag és az áru kozott di eiektionfelgvorsító letapogatója alatt nullává, v_''v 'n'i» Ennél a megoldásiul igen hátrányos, hogy a '> mintaszalag nagyon széles — ennek a szélessége legalább az áru szélességének kell, hogy megfelel­jen —, továbbá hátrányos az egyszeri átirányítás, ami együttjár a mintaszalag nehézkes vezetésével és a szalagok nagyfokú leterhelésével. Hátrányos ?0 továbbá az ebből eredő gyártási költség és a minta­szalag várható rövid élettartama. Ismeretes továbbá a 81 893 sz. NDK szabadalmi lends« o' oh in jellegű műszaki riepo'dás, ahol a 25 muiij/ •"lr> -s ""ki ii ki* rí oit munkafelületet a minta _ - -"xr^'>en kialakított sablonon keresetni sue-im//^ > ^s nnek revén kerül az elo/o^h.'-t < ' '. "? a mintázat vagy Ez a megoldás azzal a hátránnyal rendelkezik, hogy a folyamatos megmunkálás nem biztosított, így tehát a mintázás viszonylag lassú és ezen túlmenően jelentős élőmunka ráfordítást igényel. A találmány elé kitűzött cél a felületkiképzés gazdaságosabb kialakítása mellett egy olyan beren­dezés létrehozatala, amelynél a mintaszalag széles­sége független az áru szélességétől. A találmány a kitűzött feladatot azáltal oldja meg, hogy a besugarzandó felülethez megfelelő szögben, előnyösen merőlegesen, az elektronfelgyor­sító letapogatója alatt egy végtelen, ellenirányban lialadó, sablonként kiképzett mintaszalag helyez­kedik el. A mintaszalag megfelelő mozgásirányban, előnyösen 45 ~ alatt lejtő, nyílások alakjában meg­felelően át van törve. A kétszer fordított minta­szalag hossza alig valamivel nagyobb, mint a felü­leti minta kettős áruszélessége, ugyanakkor a szé­lességek a felgyorsító hatásos sugárzási szélességére korlátozódnak, és igen keskenyek lehetnek, anél­kül, hogy a mintázat mintaelemnagyságát elvágnák. A helyi besugárzás megvalósítása céljából az áru és a mintaszalag sebességét azonosnak kel! választani. Amennyiben a nyílások dőlésszöge és az áru, illet­ve mintaszalagsebesség a megadott arányoktól eltér­nének, úgy a helyi besugárzás megvalósítása érdeké­ben a két nyílás kereszteződési helyének sebességi vektora meg kell, hogy feleljen az alatta elhelyez­kedő anyagdarab sebességvektorának úgy irány, mint nagyság szempontjából.

Next

/
Thumbnails
Contents