169922. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7alfa-metoxi-cef-3-ém-4-karbonsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. XI. 26. (SA-2718) Japáni elsőbbsége: 1973. XI. 26. (132 441 és 132 442), 1973. XII. 18.(142 097), 1974. VIII. 12. (92 129 és 92 131) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. 169922 Nemzetközi osztályozás: C07D 501/26, 501/36, 501/38, 501/40, 501/46 J Feltalálók: Nakao Hideo vegyész, Yanagisawa Hiroaki vegyész, Nagano Mitsuo vegyész, Shimizu Bunji vegyész, Kaneko Masakatsu vegyész, Sugawara Shinichi vegyész, Tokió, Japán Tulajdonos: Sankyo Company Limited, Tokió, Japán Eljárás 7a-metoxi-cef-3-em-4-karbonsav-származékok előállítására I A találmány tárgya eljárás új 7a-metoxi-cef-3--em-4-karbonsav-származékok előállítására. A talál­mány szerinti eljárással előállított vegyületek anti­bakteriális anyagokként, állati takarmány-ada­lékokként, továbbá emberek, emlősállatok és szár­nyasok Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok okozta megbetegedéseinek kezelésére használhatók fel. A találmány szerint előállított vegyületékéhez hasonló szerkezetű 7a-metoxi-cef-3-em-4-karbonsav­-származékokat ismertet a 3286/71 és 931/72 szá­mú japán közrebocsátási irat, valamint a J. Am. Chem. Soc. 94, 1408 (1972), 94, 1410 (1972) és 95, 2401 (1973) közlemények. A felsorolt irodalmi helyeken ismertetett vegyületeket azonban a gya­korlatban nem alkalmazzák, mért azok Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokkal szemben kifejtett antibakteriális hatása nem kielégítő. Azt tapasztaltuk, hogy az (I) általános képletű 7a-metoxi-cef-3-em-4-karbonsav-származékok és azok gyógyászatilag alkalmazható sói - ahol A acetoxi-csoportot, karbamoiloxi-csoportot vagy (l-metil-lH-tetrazol-5-il)-tio-csoportot jelent, és Y jelentése cianometiltio-, 1-ciano-etiltio-, propar­giltio-, azidometiltio-, 2-hidroxi-etiltio-, 3-izoxazo­liloxi-, 3-izoxazoliltio-, metilszulfonil-, etilszul­fonil-, cianoetilszulfonil- vagy szidnon-3-il-cso­port — kiemelkedően nagy antibakteriális aktivitással ren­delkeznek. Az (I) általános képletű vegyületek különösen előnyös képviselői azok a származékok, amelyek­ben Y cianometiltio-, 1-ciano-etiltio-, 2-hidroxi-etil­tio-, metilszulfonil-, etilszulfonil-, 2-ciano-etilszul-5 fonil- vagy szidnon-3-il-csoportot jelent, és A jelen­tése a fenti. E vegyületek közül az A helyén (l-metil-líí-tetrazol-5-il)-tio-csoportot tartalmazó származékok rendelkeznek a legkedvezőbb hatással. 10 Az (I) általános képletű vegyületek gyógyásza­tilag alkalmazható sói közül az alkálifém- és alkáli­földfém-sókat (így a nátrium-, kálium- és kalcium­-sókat), az egyéb fémekkel, például alumíniummal képezett nem-toxikus sókat, az ammónium-sókat, 15 továbbá a nitrogéntartalmú szerves bázisokkal, így trietilaminnal, diciklohexilaminnal, prokainnal, di­benzilaminnal és N-etil-piperidinnel képezett sókat említjük meg. Az (I) általános képletű vegyületek közül külö-20 nősen előnyösnek bizonyultak az alábbiak: 7j3-cianometiltio-acetamido-7a-metoxi-3-(l­-metil-lH-tetrazol-5-il)-tiométil-cef-3--em-4-karbonsav, 25 7/3-etilszulfonil-acetamido-7a-metoxi-3-(l­-metil-lH-tetrazol-5-il)-tiometil-cef-3--em-4-karbonsav, 7|3-metilszulfonil-acetamido-7a-metoxi-3-(l­-metil-lH-tetrazol-5-il)-tiometil-cef-3-30 -em-4-karbonsav, 169922

Next

/
Thumbnails
Contents