169913. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa-6-dezoxi-5-hidroxi-tetraciklin előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG -$r^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. V. 22. (PI-472) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1974. V. 28. (473 791) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. 169913 Nemzetközi osztályozás: C07C 103/19 4* • / i i-i':f.: Feltaláló: Scanio Charles John Vincent vegyész, Mystic, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Pfizer Inc. New York, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás a-6-dezoxi-5-hidroxi-tetraciklin előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás a-6-dezoxi-5-hidr­oxi-tetraciklin antibiotikumnak 6-metilén-5-hidroxi­•tetraciklin redukciója útján való előállítására. 6-Metilén-tetraciklineknek 1 la-halogén-6-metilén­-tetraciklineknek, savaddíciós sóiknak és többértékű 5 fémsó-komplexeiknek a megfelelő epimer a- és 0-6-dezoxi-tetraciklinekké történő, heterogén nemes­fém-katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezését a 3 200 149 számú Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás ismerteti. Ugyanehhez az átala- 10 kításhoz mérgezett nemesfém katalizátort használva növelhető az a-6-dezoxi-tetraciklin képződések ará­nya a ß-epimerhez képest, a 3 444198 számú Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás szerint. A 2 984 686 számú Amerikai Egyesült Ál- 15 lamok-beli szabadalmi leírás hidrogénnel és nemes­fém-katalizátorral végzett redukciót ír le lla-halo­gén-6-metilén-tetraciklineknek 1 la-dehalogénezésére. A lla-halogén-6-metilén-tetraciklinek, sóik és komplexeik nemesfém-katalizátor jelenlétében vég- 20 zett redukciójához hidrogénforrásként hidrazinok használatát közli a 2 131 944 számú Német Szövet­ségi Köztársaság-beli szabadalmi leírás. Az 1 296 340 számú nagy-britanniai szabadalmi leírás Raney-nikkel és Raney-kobalt katalizátort ír le az 25 ilyen redukcióhoz. Kötött tercier foszfin- vagy arzincsoportokat tar­talmazó ródium-halogenid komplexeket, előállítá­sukat és homogén hidrogénező katalizátorként való alkalmazásukat írja le az 1972. február 1-én nyil- 30 vánosságra hozott 3 639 439 számú Amerikai Egye­sült Államok-beli szabadalmi leírás. Platinacsoport­beli fémek, különösen ródium-halogenidet, tercier foszfint, arzint, sztibint vagy amint tartalmazó old­ható komplexeit, ezek előállítását és hidrogénező katalizátorként való használatát írja le az 1 138 601, 1 219 763, 1 121 642 és az 1 121 643 számú nagy-britanniai szabadalmi leírás, valamint a 3 489 786 és a 3 459 780 számú Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás. A leírások szerint telítetlen szerves vegyületek, különösen olefinek ilyen katalizátorok jelenlétében előnyösébb eljárás­sal hidrogénezhetők, mint heterogén katalizátorokat használva. A 2 308 227 számú Német Szövetségi Köztár­saság-beli nyilvánosságra hozatali irat a-6-dezoxi­-tetraciklinek előállítását írja le homogén katalitikus hidrogénezés útján, trisz(trifenil-foszfin)-klór-ródium katalizátort használva. A közlés szerint a katali­zátor előre elkészíthető, vagy közvetlenül a reak­cióközegben állítható elő úgy, hogy ródium-triklo­ridot 1-3 mólekvivalens trifenil-foszfin jelenlétében a reakcióközegben feloldanak. A 1972. szeptember 19-én nyilvánosságra hozott 3 692 864 számú Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás telítetlen szerves molekulák hidro­génezését írja le, tercier foszfinokkal képezett htt, mogén fém-komplexeket (nikkel, kobalt, vas) nur* nálva. A leírt komplex jellemző képviselője a kli{» -trisz(trifenil-foszfin)-kobalt(I). 169913

Next

/
Thumbnails
Contents