169900. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó szelep, különösen technológiai csővezetékek számára

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169900 JÍ| Bejelentés napja: 1974. XI. 22. (OA-SSO) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. Nemzetközi osztályozás: F16K 5/00 W^**S$^Mm Bejelentés napja: 1974. XI. 22. (OA-SSO) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. XI. 22. (OA-SSO) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. Feltaláló: Dolina Tivadar oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: OKGT Gáztechnikai Kutató- i Vizsgáló Állomás, Budapest Szabályozó szelep, különösen technológiai csővezetékek számára A jelen találmány tárgya olyan axiálisan el­mozduló záróelemmel ellátott szabályozó szelep, amely technológiai csővezetékekbe úgy építhető be, hogy külső méretei az egymással párhuzamosan vezetett csövek iránytöréssel történő szerelését nem 5 teszi szükségessé, ugyanakkor lehetővé teszi a ve­zetékben áramló közeg mennyiségének szabályo­zását, és a szelep állásának látható kijelzését. A technológiai csővezetékek elzáró-, és sza­bályozó szerelvényei külső méreteiknél fogva ne- 10 hezen építhetők be párhuzamosan vezetett cső­vezetékekbe. A csövek egymástól való célszerű tá­volsága mellett ezek a szerelvények nem helyez­hetők el, ezért a szerelvények helyén a vezeték­rendszert iránytörésekkel szét kell húzni, ami a 15 szerelést lassítja és drágítja, másrészt korlátozza az adott helyen elhelyezhető vezetékek, vagy szerel­vények számát. E hátrány kiküszöbölésére újabban alakítottak ki olyan elzáró szerelvényeket, amelyek a csővezetékekbe iránytörés nélkül építhetők be, és 20 külső méretei nem sokkal haladják meg a vezeték külső átmérőjét, ezért a vezetékek szokásos ten­gelytávolsága mellett a vezetékrendszer széthúzása nélkül beépíthetők, ugyanakkor a vezetékekben áramló közeg számára sem jelentenek -nyitott 25 állapotban- áramlási ellenállást. Ezek az elzáró szerelvények (gömbcsapok, forgótolattyús cső­elzárók, pillangószelepek) azonban szabályozásra nem alkalmazhatók. Ennek akadálya egyrészt az, hogy beavatkozó szervük elmozdulása a bennük 30 fellépő áramlási ellenállással (fojtással) illetőleg ke­resztmetszetcsökkenéssel nehezen meghatározható nemlineáris összefüggésben van, másrészt ezen sze­relvények szabályozásra történő alkalmazását elő­írások is tiltják. Olyan szabályozó szelep, amely megfelelő biz­tonsággal szabályozásra is alkalmas lenne amellett az ismertetett tulajdonságokkal rendelkezik, ezideig nem ismeretes. Ezen kíván segíteni a jelen találmány. A jelen találmány olyan szabályozó szelepet ismertet, amely alkalmas a vezeték teljes, tömör elzárására is, de azon felül a teljes átömlési ke­resztmetszetig folyamatosan is szabályozható, biz­tosítja a vezetékrendszer tömörségét, és szabályozó eleme (állító gyűrűje) ellátható olyan beosztással, amely a keresztmetszetcsökkenés mértékét, és ezzel a szabályozó szelep állását egyértelműen feltünteti. Ugyanakkor a szelep külső méretei igen kis mér­tékben haladják meg a csővezeték külső átmérőjét, így a szelep a párhuzamosan vezetett csővezetékek tengelytávolságának növelése nélkül a vezetékrend­szerbe beépíthető, és ott kezelhető. A találmány szerinti szelep lényege egy, sze­lepülékkel ellátott kúpos szabályozó elem (záró­elem), amely két vállal is el van látva. A vállakon csavarmenetet helyezünk el, és a vállakat a ház oldalába mart hosszúkás furatokban helyezzük el. A házon belső menettel ellátott külső állítógyűrű foglal helvét melynek csavarásával a kúpos sza-169900

Next

/
Thumbnails
Contents