169888. lajstromszámú szabadalom • Eljárás (3-trifluormetil-fenoxi) -(4-klórfenil)-ecetsav -2-acetimidoetil észter előállítására

MAGITAK NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 167888 # \ Bejelentés napja: 1973. VII. 20. (ME—1647) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1972. VII. 28. (276,194) Nemzetközi osztályozás: C07C 103/38, 93/20 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977. X. 31. Feltalálók: Paul Edward Lober vegyész, Fanwood, Grammer Robert Ellis vegyész, Middletown, Wildman Arthur Stephen vegyész, Colonia, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: MERCK and Co., Inc., Rahway, New Jersey* Amerikai Egyesült Államok Eljárás (3-trifluormetil-fenoxi)-(4-klórfenil)-ecetsav-2- -acetamidoetilészter előállítására 1 A találmány tárgya eljárás (3-trifluormetil-fen­­oxiM4-klór-fenil)-ecetsav-2-acetamidoetilészter elő­állítására. Nem ismeretes a koleszterinnek és a trigliceridek­­nek az arteroszklerotikus lerakódásban játszott pon- 5 tos szerepe, de számos tanulmány támasztja alá azt a feltételezést, hogy az arteroszklerotikus megbete­gedésekben a koleszterinnek a trigliceridekkel együtt jelentős szerepe van. Ezek az anyagok különféle lipidekkel és fibrinekkel együtt az ér 10 belső falán felhalmozódva az érfal károsodását idézik elő. A találmány feladata, hogy (3-trifluormetil-fen­­oxi)-(4-klór-fenil)-ecetsav-2-acetamidoetilészter elő­állítására egy javított módszert dolgozzon ki. A 15 vegyület alkalmas arra, hogy a vérszérum koleszte­rin, triglicerid és egyéb lipid koncentrációját csök­kentse. A vegyület ezt a kedvező hatást a gasztrointestinális traktus irritációja nélkül képes biztosítani. A találmány szerinti vegyület, amennyiben kísér­leti állatok táplálékához 0,05%-os mennyiségben adjuk, a vérszérum koleszterinszintjét 42%-kal, a trigliceridszintet 36%-kal csökkentheti. Ezzel szem­ben az ismert, koleszterinszint csökkentő 4-klórfen- 25 oxi-izovajsavat (lásd az 1 643 460 számú Német Szövetségi Köztársaság-beli szabadalmi leírást) a fentivel azonos koncentrációban alkalmazva, a vér­szérum koleszterinszintjét csak 25%-kal, a triglice­ridszintet csak 17%-kal csökkentjük. 2 A (3-trifluormetil-fenoxi)-(4-klór-fenil)-ecetsav-2- -acetamido-etilészter előállítását csupán a 3 517 05C számú Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás is­merteti. Az ismert eljárás szerint (3-trifluormetil-fe­­noxi)-(4-halogén-fenil)-acetil-halogenid és 2-acetami­­do-etanol vagy (3-trifluormetil-fenoxi)-(4-klór-fenil)­­-ecetsav és 2-dietilamino-etilklorid reakciójával kap­ják a célvegyületet. A fenti ismert eljárásnak számos hátránya van. A savklorid, illetve a 2-dietilamino-etilklorid alkal­mazása különleges óvórendszabályokat igényel az egészséget károsító hatásuk és a levegő nedvesség­­tartalmival szembeni érzékenységük folytán. A reakció lassan megy végbe, ezért hosszú, 16 órás reakcióidővel dolgoznak. Emellett az eljárással el­érhető termelés legfeljebb 62%. Ismeretes, hogy szerves ónvegyületek felhasz­nálhatók észterezési reakciók katalizátoraként. így 20 poliészterek előállításához dialkil-ón-dikloridot (2 720 507 számú Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás) vagy szerves savak ónsóit (3 162 616 számú Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás) alkalmaz­zák. Különféle észterek előállításához használnak dialkil-ón-dikloridot (810381 számú nagy-britanniai szabadalmi leírás) vagy ón(II)oxidot (999 947 szá­mú nagy-britanniai szabadalmi leírás), végül karba­­mátok előállítására ugyancsak dialkil-ón-dikloridot (1 184 620 számú nagy-britanniai szabadalmi leírás) 30 írnak le. 169888

Next

/
Thumbnails
Contents