169887. lajstromszámú szabadalom • Tűztér kialakítása természetes huzatú kazán építéséhez

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169887 Jß^k Nemzetközi osztályozás: Ifgl Bejelentés napja: 1975.1. 30. (MA-2645) F23B 1/12, 5/00 OBSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. Mayei János nyugdíjas, Budapest Tűztér kialakítása természetes huzatú kazán építéséhez 1 A találmány tárgya szilárd tüzelőanyag felhasz­nálásával fűtött természetes huzatú rostélyos kazán tűztér-kialakítása, amelynek segítségével olyan töké­letes égés biztosítható, hogy sem pernye, sem korom, sem füst, sem egyéb szennyező égéstermék 5 és szálló hamu nem kerül a környezeti levegőbe. Az eltelt néhány évtizedben az ipar világszerte, - így hazánkban is - robbanásszerű fejlődé­sen ment át és ez az átalakulás jelenleg is tart. 10 Ebben a fejlődési szakaszban nagy szerep jutott a természetes energiahordozók eltüzelésével nyert hő­energia hasznosításának. Az iparosodás ilyen nagy­mértékű haladása rendkívül sok villamos energiát igényel. Uj gyárak, modern tervezésű üzemek 15 épülnek, amelyek villamos és hőenergia ellátását azonban ez idő szerint is a hagyományos energia­hordozók -főleg szén- elégetésével lehet biztosí­tani. Ez különösért a kis és közepes teljesítményű erőműveknél, gyárüzemeknél és egyéb ipari létesít- 20 menyeknél jut kifejezésre. A hagyományos tüzelőanyag-bázisra tervezett közepes, vagy nagy teljesítményű kazánokat tudva­levőlen - lehetőleg - olyan helyekre telepítik, ahol a szén lelőhelye van, illetve ahonnan viszonylag 25 csupán rövid szállítási útszakaszon kell a szenet a felhasználás helyére eljuttatni. A kazánokat eleve a tüzelőanyag-bázison (bá­nyán) kitermelt szén anyagi összetevőinek analízise után szokták megtervezni, mert például a szénben 30 levő kén %-os mennyisége igen nagy mértékben befolyásolja a kazán üzemét. Bármilyen módon történjék is azonban a kazánok telepítése, a hagyományos széntüzelésű kazánoknál minden­képpen -a tüzelőanyag, a kazán által elérni szándékozott hatásfok, stb. függvényében- igen magas kéményt kell építeni, egyrészt a szükséges huzaterőnek megfelelő számítások, továbbá a füst­gázok és a külső levegő közötti fajsúlykülönbséggel arányos nyomáskülönbségek figyelembevételével. A kazán tervezésénél igen nagy figyelmet kell szentelni a füstjáratok kiképzésére és a szállóhamu gyűjtésének megoldására. A fűtőfelületeket borító szállóhamu ugyanis növeli a szénfogyasztást és a huzatveszteséget. A füstgázokat elvezető füstjárato­kat - helyesebben: füstcsatornákat - a füstgáztér­fogat és füstgázsebesség alapján számítják. Termé­szetes huzatú kazánoknál általában v = 3—4 m/sec füstgázsebességgel kell számolni, amely - ha rend­kívül erős a huzat— 6—10 m/sec-ra is növekedhet. Mesterséges huzatnál az áramló füstgázok sebessége a 10 m/sec érték fölé is emelkedik. Ilyen füstgáz­áramlás mellett - ezt a gyakorlat is igazolja - a legmodernebb széntüzelésű kazánok sem üzemelnek tisztán, a levegőszennyeződés igen nagy mértékű. A legmodernebb pernyeleválasztók beépítésével sem lehetett szennyeződésmentesen üzemelő kazánokat felépíteni. A kémény optimális magasságának meg­határozása mellett is rendkívül nagy mennyiségű 169887

Next

/
Thumbnails
Contents