169874. lajstromszámú szabadalom • Párásodást kiküszöbölő sebészeti arc maszk szármanyakkal

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. X. 30. (JO—221) Bejelentés elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok: 1973. XI. 1. (411 872) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977. XII. 31. 169874 Nemzetközi osztályozás: A 61 B 19/00 Feltalálók: ASPELIN Gary tudós, Somerwille, CAFFREY Richard igazgató, Maplewood, LAUER William tudós, Madison, N. J. Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Johnson and Johnson, New Brunswick, New Jersey, Ame­rikai Egyesült Államok. Párásod ást kiküszöbölő sebészeti arc-maszk szárnyakkal A találmány tárgya sebészeti arc-maszk, különö­sen olyan sebészeti arc-maszk, amely alkalmas arra, hogy megakadályozza, hogy a kilehelt levegő a maszk felső részébe jusson és elhomályosítsa a maszk viselőjének szemüvegét. Bizonyos idő óta a sebészeti műtétek közben az operációs terem személyzete sebészeti arc-maszkot visel. Ennek a maszknak a célja, hogy a sebész vagy más személy által kilehelt baktériumok ne tudják károsan befolyásolni a műtétet szenvedő egyént. A maszkban elég kis pórusméretű szűrőközeg van, amely megakadályozza azt, hogy a maszkon keresz­tül baktériumok távozzanak. A korábbi arc-maszkoknál, amelyek összehajto­gatott vászonból, gézből vagy hasonló anyagokból készültek, viszonylag kis légellenállásuk volt, de igen rossz baktériumszűrők voltak. Ezt követően olyan arc-maszkokat készítettek, amelyek általában rendkívül jó baktériumszűrők, azonban légellen­állásuk nagyobb, mint a régebbi szűrőké volt. Az utóbbi típusú maszkok problémát jelentettek azok számára, akik szemüveget viselnek. Mivel a maszk légellenállása nőtt, a hordozója által kilehelt pára a maszk tetejénél akart eltávozni. A kilehelt levegő, azaz pára, amely melegebb volt, mint a kör­nyező levegő, lecsapódásra hajlamos volt és a sebész vagy más, az operációban részt vevő személy által viselt szemüveget párával vonta be. Bejelentőnek egy korábbi találmánya olyan sebé­szeti arc-maszkra vonatkozik, amely csökkenti a szemüveg elhomályosodását, anélkül, hogy lényege­sen csökkentené a maszk baktériumszűrő hatását. Ezt az eredményt azáltal éri el, hogy légátnemeresz­tő anyagot alkalmaz legalább a maszk felső részé-5 nél. Ez a légátnemeresztő anyag megakadályozza, hogy a kilehelt pára felfelé szálljon a maszkból és elhomályosítsa viselőjének a szemüvegét. Bár ez a maszk nagyon hatásos abban, hogy a szemüveg elhomályosodását meggátolja, néhány vi-10 selője a maszkot nem tartotta olyan kényelmesnek, mint a légátnemeresztő anyag nélküli maszkot. A találmány célja olyan arc-maszk létesítése, amely fenti kényelmetlenséget csökkenti és egyben az előbb említett megoldás jó párátlanító hatását 15 megtartja. Ezt az eredményt úgy érjük el, ha a lég­átnemeresztő anyagban szárnyakat képezünk ki. Azt tapasztaltuk, hogy a szárnyakat a légátnem­eresztő anyagban úgy kell kialakítani, hogy a kile­helt levegő ne tudjon a maszkból felfelé szállni. A 20 szárnyak, amelyeknek száma változhat, különböző alakúak lehetnek és különféleképpen lehetnek sor­ban elhelyezve, mindaddig, amíg alkalmasak arra, hogy a kilehelt levegőt elirányítsák a maszk viselő­jének szemeitől. 25 Ezért a találmány értelmében olyan maszkot léte­sítünk, amelynek felső és alsó részből álló teste van és ez a test szűrőközeget tartalmaz a baktériu­mok megszűrése céljából, továbbá eszközöket, ame­lyekkel a maszk viselőjének szája és orra fölé lehet 30 erősíteni és egy réteg légátnemeresztő anyaga a test 169874 1

Next

/
Thumbnails
Contents