169829. lajstromszámú szabadalom • Hatóanyagként alkánszilfonsav-2-bróm -etilésztereket tartalmazó nematocid szerek

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. XI. 20. Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1973. XI. 21. (P 23 58 017.8) Közzététel napja: 1976. IX. 28. (BA—3170) Megjelent: 1977. XII. 31. 169829 Nemzetközi osztályozás: A 01 N 9/14 Feltalálók: Dr. BÜCHEL Kari Heinz vegyész, Wuppertal, Dr. HOMEYER Bernhard biológus, Opladen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bayer AG., Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Hatóanyagként alkánszulfonsav-2-bróm-etilésztereket tartalmazó nematocid szerek i A találmány nematocid szerekre vonatkozik, mely szerek hatóanyagként ismert alkánszulfonsav-2-bróm­etilésztereket tartalmaznak. Ismert, hogy alkánszulfonsav-2-brómetilészterek lár­vicidként alkalmazhatók [vö.: U.S. Dept. Agr. Ars 33—87, 8 pp (1963)]. A nevezett vegyületeket herbicid szerekben is használják antidot-ként (lásd: 2 141 586 sz. NSZK-beli nyilvánosságrahozatali irat). Ismert továbbá, hogy bizonyos alkánszulfonsavészte­rek, különösen metán- illetve etánszulfonsav-2-klór­-etilészter peszticid, így például akaricid, inszekticid és/vagy fungicid hatással rendelkeznek (lásd: 1 243 677 sz. NSZK-beli közzétételi irat; Z, obsc. Khim. 33 (1963), 1. 35—38. old., valamint 1 534 046 sz. francia szabadalmi leírás). A nevezett vegyületek nematocid hatása azonban, főleg alacsony felhasználási mennyi­ségek esetén nem kielégítő. Azt találtuk, hogy az ismert (I) általános képletű alkánszulfonsav-2-brómetilészterek R—SOo—O—CH2 —CH„—Br (I) ahol R egyenes vagy elágazó szénláncú, 1—5 szénatomos alkilcsoportot jelent, erős nematocid hatással rendelkez­nek. Meglepő, hogy a találmány szerinti szerekben ható­anyagként alkalmazható alkánszulfonsav-2-brómetil­észterek lényegesen nagyobb nematocid hatást mutat­nak, mint a technika állásából ismert, hasonló szerke­zetű alkánszulfonsavészterek. A találmány szerinti szerekben alkalmazható (I) általános képletű alkán­szulfonsav-2-brómetilészterek nematocid hatása még alacsony felhasználási mennyiségek mellett is igen erős. A találmány szerinti szerek tehát gazdagítják a techni­kát. 5 Az (I) általános képlet a hatóanyagokat egyértelműen definiálja. Az (I) általános képletben R előnyösen me­til-, etil-, n- vagy izopropil-, n-pentilcsoportot jelent. A találmány szerinti szerekben hatóanyagként alkal­mazható hatóanyagok példáiként az alábbiakat sorol-10 jukfel: metánszuIfonsav-2-brómetilészter, etánszulfonsav-2-brómetilészter, n-propánszulfonsav-2-brómetilészter, izo-propánszulfonsav-2-brómetilészter, 15 n-pentánszulfpnsav-2-brómetilészter. Az (I) általános képletű alkánszulfonsav-2-brómetil­észterek, előállításuk, valamint lárvicidkénti és herbicid szerekben antidotkénti alkalmazásuk az irodalomból ismert (U.S. Dept. Agr., Ars Ars 33,87, 8 pp [1963]; 20 2 141 586 sz. NSZK-beli nyilvánosságrahozatali irat). Nematocid hatóanyagkénti alkalmazásuk azonban nem volt ismeretes. Az alkánszulfonsav-2-brómetiIészterek például 2--bróm-etanol és alkánszulfokloridok hígítószerek, így 25 dietiléter és adott esetben savmegkötőszerek, például trietilamin jelenlétében 0 és 5 °C közötti hőmérsékleten végzett reagáltatása útján állíthatók elő. A reakció­termék elkülönítésére a reakció befejeztével az oldatot, illetve szuszpenziót vízbe öntik, a szerves fázist elválaszt-30 ják, szárítják, szűrik, majd betöményítik. 169829 1

Next

/
Thumbnails
Contents