169752. lajstromszámú szabadalom • Eljárás biológiailag aktív pankreász-por előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169752 éj) Bejelentés napja: 1973. X. 27. (Pl—395) Nemzetközi osztályozás: C 07 G 7/026 THT Közzététel napja: 1976. VII. 28. /'"• • • ••"•> ^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI > HIVATAL Megjelent: 1978. II. 28. Feltalálók: Dr. Szabó József állatorvos, Ribiczey Péterné vegyészmérnök, Dr. Kutas Ferenc állatorvos, Dr.'Barócsai György állatorvos, Budapest 40% 30% 20% 10% Tulajdonos: Phylaxia Oltóanyag- és Tápszer­termelő Vállalat, Budapest Eljárás biológiailag aktív pánkreász-por előállítására i A találmány tárgya eljárás olyan biológiailag aktív (emésztőenzim tartalmú) pankreász-por előállítására, amely további tisztítás után alapanyagul szolgálhat az ember- és állatgyógyászatban alkalmazott gyógyszer­technológiák számára. A pankreász-por tisztítás nélkül 5 állati takarmányok és takarmánykiegészítők alkotóré­szeként használható. Ismeretes, hogy a gyógyszeripar egyre nagyobb érdek­lődést mutat a vágóhídi melléktermékként rendelkezés- 10 re álló állati eredetű mirigyekből és szervekből ;nyerhető gyógyszeralapanyagok iránt. A hazai vágóhidakon ösz­szégyűjthető hasnyálmirigy összvolumene sokszorosan, felülmúlja azt a mennyiséget, amelyet a gyógyszeripar inzulin előállítására felhasznál. Ugyanakkor igény mu- 15 tatkozik olyan emésztőenzim készítményekre, amelyek olcsón, nagy mennyiségben előállíthatók, megfelelő mi* nőségűek és enzimhiányos és indigestiós eredetű emész­tőszervi bántalmak kezelésére, valamint megelőzésére használhatók az ember- és állatgyógyászatban. 20 Napjainkban a takarmányipar fejlődésének új irá­nyát jelenti az emésztőenzimek felhasználása a takarmá­nyokban. Az élettani kutatások eredményeiből tudjuk, hogy a? enzimhiányos állapot jóval gyakoribb háziálla­tainkban, mint azt korábban gondolták. így például a 25 korai választási technológia alkalmazása'esetén a fiatal állatokat abban az időszakban kell takarmányozrá; amikor azok emésztőenzim garnitúrája funkcionális szempontból meglehetősen éretlen. A kifejlett állatok­ban is gyakoriak az inadekvát enzimtermelésre vissza- 30 vezethető emésztési zavarok, indigestiós bántalmak amelyek enzimek adagolását teszik szükségessé. A hasnyálmirigy (pankreász) nagyméretű exokrin mirigy, amely sejtjeiben zimogén (proenzim) formájá­ban jelentős mennyiségű emésztőenzimet tartalmaz. A legfontosabb ezek közül a fehérjebontó tripszin és kimotripszin, a keményítőbontó a-amiláz és a zsír emésztését végző pankreász lipáz. Ezek az enzimek el­engedhetetlen alkotórészei a tápcsatornában működő és a táplálék alkotórészeinek végső lebontását, illetve értékesítését elősegítő enzimrendszernek. A tripszino­gén a bélfalban termelődő enterokináz segítségével, majd a továbbiakban autokatalizis útján aktiválódik és a bél­nedv által biztosított optimális pH-érték (6,9) és Cl~" ionok jelenlétében a gyomorban már denaturált fehér­jék peptid kötéseit bontja. A tripszin aktiválja a hasnyál­mirigyből kiválasztódó kimotripszint, amely olyan pep­tidkötéseket bont, amelyek karbonilcsoportja tirozin­ból vagy fenilalaninből: származik. Az optimális pH-érték 7,8. A szénhidrátbontó a-amiláz a keményítő a-l,4-glükozid kötéseit hasítja; a keletkezett termékek: dextrinek, majd maltóz; végül glükóz. Hatását optimá­lisan 7,0 pH-értéken fejti ki. A pankreászban termelődő enzimek közül a legfontosabb a lipáz, amely aktív for* mában a zsírok lebontását végzi a glicerinhez kötődő C16 és C, 8 zsírsavak észterkötésből történő felszabadítá­sával. Aktivitását aminosavak, Ca2+ ionok és epesaräfc (detergensek) jelentősen fokozzák. A pankreász ezen­kívül kisebb mennyiségben más enzimeket (pétdáultkar» boxipeptidáz) és hormonokat (például inzulin). termeLs 169752 %

Next

/
Thumbnails
Contents