169740. lajstromszámú szabadalom • Ultrahangadó folyadékszint jelzőhöz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974.1. 4. Közzététel napja: 1976. VIII. 28. Megjelent: 1977. XII. 31. (NA—982) 169740 Nemzetközi osztályozás: G 01 F 23/28 Feltalálók: BALAKISHIEV Gabii Agadai ogly, mérnök, Baku, KOLCHIN Valentin Andreevich mérnök, Sumgait, RAGIMOV Rafig Isa ogly, mérnök, Sumgait, MYASNIKOV Alexandr Grigorievich, mérnök, Ryazan, NIKANDROV Valery Ivanovich, mérnök.Ryazan Szovjetunió Tulajdonos: Nauchno-issledovatelsky i proektny Institut po komplex­noi avtomatizatsii neftyanoi i khimicheskoi promyshlennosti, Sumgait, Szovjetunió Ultrahangadó folyadékszint jelzőhöz A találmány tárgya berendezés folyadékszint el­lenőrzésére és szabályozására, pontosabban ultra­hangadó folyadékszint jelzőhöz. A találmány szerinti ultrahangadó olaj és olajter­mékek szállításánál és tárolásánál alkalmazható, va- 5 lamint a kőolajvegyészeti iparban és más olyan ipar­ágakban, ahol szükség van folyadékszint ellenőr­zésre. Ismeretesek különféle ultrahangadók folyadékszint jelzőkhöz, így pl. olyan ultrahangadó, amelynek hä- 10 za hengeres fémdarabból van készítve és egyidejű­leg két piezoelem rögzítésére is alkalmas. A henge­res fémdarab homlokfelülete réssel van ellátva. A fo­lyadékszint ellenőrző ultrahangadó házának oldal­falain két zsákfurat van, melyeket a réstől rezonan- 15 cia-fenékrészek választanak el. Itt és a továbbiakban rezonancia fenékrész alatt olyan fenékrészt értünk, amelynek vastagsága meg­felel a piezoelem rezonancia frekvenciájának. A zsákfuratok belsejében egy-egy piezoelem van 20 elhelyezve. A piezoelemek egymással szemben van­nak elhelyezve és mindegyikük plánparalel lemez­ként van kialakítva. Az adó házában rések vannak, amelyek epoximasszával vannak kitöltve és azon za­varok csökkentésére szolgálnak, melyek az ultra- 25 hangnak a folyadékszintellenőrző ultrahangadója há­zán történő áthaladásakor keletkeznek. Az egyik piezoelem egy ultrahanggenerátorral van összeköt­ve és az elektromos ultrahangfrekvenciás rezgéseket ultrahanggá alakítja át. Az ultrahang a résben átha- 30 lad az ellenőrizendő folyadékon. A rezgéseket a második piezoelem veszi, amely az elektromos ult­rahangfrekvenciás rezgések vevőjével van összeköt­ve. Ez a piezoelem az ultrahangot elektromos ultra­hangfrekvenciás rezgésekké alakítja át. Ismeretes továbbá ultrahangadó folyadékszint jel­zőhöz, amelynél a ház hengeres fémdarabból van és egyidejűleg két piezoelem rögzítésére használják. A hengeres fémdarab oldalfalának közepén rés, an­nak homlokfelületén pedig két zsákfurat van. A zsákfuratokat a réstől rezonancia fenékrészek vá­lasztják el. Más tekintetben ez az adó hasonló a fent leírtakhoz. A folyadékszint jelzők ismert ultrahangadói sok közös hátránnyal rendelkeznek, melyek közül az egyik a kedvezőtlen gyártástechnológiában nyilvánul meg. így az ismert adók gyártásánál szigorú előírá­sokat kell teljesíteni a rezonancia fenékrészek kiala­kításánál, azok vastagsága, valamint felületeik egy­máshoz viszonyított párhuzamossága tekintetében. Egy további hátrány a zavarok jelenléte, melyet az ultrahang áthaladása okoz a házban az egyik piezoelemtől a másikhoz. Célunk a találmánnyal az említett hátrányok ki­küszöbölése. A találmánnyal azt a feladatot kívánjuk megolda­ni, hogy a folyadékszintjelző ultrahangadója jól gyártható legyen, a rezonancia fenékrészekre előírt követelmények csökkenjenek, valamint zavarok ne 169740 1

Next

/
Thumbnails
Contents