169720. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sorvégre kiegyenlített szövegek készítésére irodagépeken, különösen szedőírógépeken

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. X. 31. Közzététel napja: 1971. X. 15. Megjelent: 1977. X. 31. 169720 Nemzetközi osztályozás: B 41 J 19/00 B 41 J 19/64 Feltalálók: VERMES Péter oki. gépészmérnök; HORVÁTH Győző oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, Budapest Berendezés sorvégre kiegyenlített szövegek készítésére irodagépeken, különösen szedőgépeken 1 A találmány tárgya sorvégre kiegyenlített szövegek készítésére alkalmas berendezés. Sorvégre kiegyenlített szövegek készítésére számos eljárás és berendezés ismert. Az 1 059 931 lajstrom­számú NSZK-beli szabadalmi leírásban olyan megöl- 5 dást ismertetnek, amelynél a szerkezet a leírt sor szóközszámát és a kiegyenlítendő sorvégeltérést hatá­rozza meg, majd a kezelő e leolvasott két érték alapján egy programtárcsa rendszeren beállítja a ki­egyenlítési programot. A programtárcsa rendszer ke- 10 rületén annyi egymástól független program van egy­más után felvíve, amekkora max. szóközszám mellett a szerkezet még a sorvég eltérést egyenletesen tudja kiegyenlíteni. Ez az ismertetett kiviteli alakná 10, de a programtárcsára felépítése miatt nem is nagyon 15 lehetne több programot felvinni, mivel akkor túl nagy tárcsaátmérők adódnának. Ebből következik a megol­dás egyik hátrányos tulajdonsága ; elfogadható tárcsa­átmérőhöz igen pontos kialakítás szükséges, és a szerkezet még ebben az esetben sem tudja a sort a 20 max. szóközszámnál nagyobb szóközszám esetén op­timális egyenletességgel kiegyenlíteni: Másik hátránya a megoldásnak, hogy két érték leolvasása alapján nagyon finom beállítást kell elvégezni, ami egyrészt a kezelő számára fárasztó, másrészt hibázási lehetőséget 25 jelent. További hátrány, hogy a kiegyenlíthető sorvég­eltérés nagysága függ a sorban levő szóközök számától, és ez a kezelőtől soronkénti kiértékelést kíván. A 151104 és 155 951 lajstromszámú magyar 30 szabadalmi leírásokban olyan megoldást ismertetnek, amely a sorvégkiegyenlítésnél csak az illető sor sorvég­eltérését veszi figyelembe. A kiegyenlítés tehát -függetlenül a sorban levő szóközök számától — mindig azonos séma szerint történik, pl. az ismerte­tett kiviteli alaknál 7 lépésegység sorvégeltérésnél az első szóközön 3, a második szóközön 3, a harmadik szóközön 1, a további szóközön pedig 0 lépésegység­nyi nyújtást végeznek. Ez a kiegyenlítési rendszer olyan, hogy a sorvégeltérés a lehető legkevesebb szóközön legyen kiegyenlítve, ami szükségképpen ellentétes az optimális egyenletesség követelményével. A megoldás programtárcsájának kerületén egymás után vannak felvíve a különböző sorvég eltérésekhez tartozó programok — a szemléltetett kivitel szerint 1-15 lépésegység tartományban -, és a kezelőnek a leírt sor sorvégeltérése alapján kell beállítani a megfe­lelő programot. A programok száma ennél a megol­dásnál is nehezen növelhető a túl nagy tárcsaátmérő miatt. Ennek a. megoldásnak alapvető hátránya, hogy nem egyenletes szóköznagysággal biztosítja a sorvég­kiegyenlítést. További hátránya ennek a megoldásnak, hogy — mivel a sorban levő szóközök számát nem veszi figyelembe - a keskeny hasábok sorvégkiegyen­lítése bizonytalan. A max. kiegyenlíthető sorvégelté­rés a megoldás szerint kicsi és azért sem növelhető, mert növelése esetén még a szélesebb hasábok sorvég­kiegyenlítése is bizonytalanná válnék. A 155 455 lajstromszámú magyar szabadalmi leírás szerinti eljárással a gépírással készített szöveg első 169720 1

Next

/
Thumbnails
Contents