169706. lajstromszámú szabadalom • Mérő- és osztályozó berendezés ellenállásparaméterrel jellemezhető eszközök ellenállásparamétereinek mérésére és a mért paraméterek szerinti osztályozásra

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. XII. 11. (HI-396) Közzététel napja: 1976. VIII. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. 169706 Nemzetközi osztályozás: G 01 R 7/00 H 01 C 7/00 Feltalálók: ALBERT Károly okL villamosmérnök (40%); SILLAY István okL villamosmérnök (15%); TILL István oki. villamosmérnök (15%) és VÍZI László oki. villamosmérnök (30%), budapesti lakosok Tulajdonos: Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet Budapest Mérő- és osztályozó berendezés ellenállás-paraméterrel jellemezhető eszközök ellenállás-paramétereinek mérésére és a mért paraméterek szerinti osztályozására A találmány tárgya mérő- és osztályozó berendezés ellenállás-paraméterrel jellemezhető eszközök, pl. egy­szerű vagy többkivezetéses potencióméter-pályák, vékony- és vastagréteg ellenálláshálózatok, egyedi ellenállások stb. ellenállás-paramétereinek mérésére és 5 osztályozására, ahol a mérés és osztályozás előre beállított paraméter értékekhez viszonyított eltérés értékelése alapján történik. A kis méretű, ellenállásukkal jellemezhető eszkö­zök, mint pl. az integrált ellenállás-hálózatok, több- 10 kivezetéses potenciométerek stb. általánosan ismert és egyre nagyobb számban felhasználásra kerülő alkat­részek. A különböző mennyiségi, bonyolultsági és minőségi igények ezen eszközök darabszámának állan­dó növekedését és egyúttal a közös hordozón kiala- 15 kított alkatrészek részellenállásai, valamint a kiveze­tései számának állandó emelkedését okozzák. A nagy mennyiségű, bonyolult felépítésű alkatrész gyár­tásközbeni gazdaságos minősítését csak automati­kus mérő- és osztályozó berendezésekkel lehet vé- 20 gezni. Egy ilyen automatikus mérő- és osztályozóbe­rendezéssel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy folytonos üzemben nagyszámú alkatrészt, egy alkatrészen belül több paramétert, megbízhatóan, gyorsan és pontosan lemérjen, és a paraméterekre 25 kapott mérési eredmények alapján az alkatrészt osztá­lyozza. További lényeges követelmény még az egyszerű átprogramozhatóság, valamint az, hogy a berendezés könnyű beállítása és ellenőrzése céljából a mérési- és 30 osztályozási folyamat kézi vezérléssel lassítottan is végrehajtható legyen. Az ilyen mérési- és osztályozási feladatokra általá­ban mérőhidakkal felépített berendezéseket használ­nak. Egy jellegzetes, ismert megoldásnál a névleges ellenállást dekádellenállással állítják be, és azt a mérendő ellenállással együtt Wheatstone-rendszerű mérőhídba kapcsolják. A híd kimenőjele egy szervo­motort vezérel, mely a híd egyik ágába kötött potenciométer csúszkáját mozgatva a hidat kiegyen­líti. A szervomotor, illetve a tengelyére rögzített furatokkal ellátott tárcsa elmozdulása egyúttal foto­cellákat is vezérel és ezen fotocellák kimenőjele szerint történik az osztályozás. Az ilyen és hasonló felépítésű berendezések legnagyobb hátránya, hogy a beépített mechanikus elemek mozgása miatt a mérés ideje nagy, és több egymástól lényegesen eltérő nagyságrendű paraméter gyors mérése nehézkes. A berendezés további hátránya, hogy az osztályozás általában csak egy mért paraméter alapján történik, a több paraméter alapján történő osztályozáshoz egy­részt több mechanikus szerkezeti elem, pl. osztályozó programtárcsa, másrészt ezek cseréje szükséges. Hátrányuk még, hogy minden egyes paraméter azonos pontosságú méréséhez külön dekádellenállás-sor szükséges és ennek megfelelően a mérőhíd kialakítása igen bonyolult, különös tekintettel az átmeneti ellen­állások mérési pontosságát rontó hatásának kiküszö­bölési megoldásaira. Egy fejlettebb megoldásnál a berendezés kialakí-169706 1

Next

/
Thumbnails
Contents