169695. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés golyósorsó szerkezet hézagtalanítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169695 Nemzetközi osztályozás ^, Bejelentés napja: 1971. III. 24. (F0- 614) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. X. 31. F 16 H 25/22 Bejelentés napja: 1971. III. 24. (F0- 614) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. X. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1971. III. 24. (F0- 614) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. X. 31. -Feltalálók: DR: FÖLDES László oki. gépészmérnök, 40%, Miskolc, GEDEON Sándor oki, villamosmérnök, 20%, JUHÁSZ Sándor oki. gépészmérnök, 40%, Budapest Eljárás és berendezés golyósorsó szerkezet hézagtalanítására 1 A találmány olyan eljárásra és berendezésre vonat­kozik, amely különösen gépjárművekben és szerszám­gépekben használatos golyósorsó szerkezetek hézagta­lanítására szolgál. A golyósorsó szerkezetekben a golyósorsó és a golyósanya hornyokban elhelyezett 5 golyókkal van összekapcsolva. Ismeretes, hogy különösen gépjárművekben és szerszámgépekben már hosszabb ideje alkalmaznak egyszerű golyósorsó-golyósanya szerkezeteket csavar­orsó-csavaranya kapcsolat helyett. Ez utóbbiak hátra- 10 nya egyrészt a nagyobb energiát igénylő csúszó súrlódás, másrészt a gyártási pontatlanság, kopás, vagy más ok miatt fennálló holtjáték nehezebb kikü­szöbölési módja. A gyakorlatban ismert golyósorsó szerkezetekben 15 hézagtalanítás céljából két golyósanya van, amelyek­nek egymással ellentétes mozgatása segítségével lehet a hézagtalanítást elvégezni. Ez kétféle módon valósít­ható meg. Egyrészt a golyósanyákat mértani tenge­lyük körül egymáshoz képest különböző mértékben 20 el lehet fordítani, miközben a golyósanyák ugyan helyben maradnak, de a menetprofilok tengelyirány­ban egymáshoz képest különböző mértékben elvándo­rolnak; másrészt úgy is lehet hézagtalanítani, hogy a golyósanyákat tengelyirányban, egymáshoz képest 25 különböző mértékben mozdítjuk el, miközben a menetprofilok a golyósanyákkal együtt azonos mer­tékben mozdulnak el. Előfordul e két alapvető módszer kombinációja is. Az elsőként említett hézagtalanítási módszert is- 30 merteti pl. a 822 582 lajstromszámú angol szabadalmi leírás. Az ismert megoldások közös hibája, hogy két golyósanya alkalmazása következtében a golyósanya­szerkezet hossza kétszerese az egyébként számítások­kal indokolhatóan szükséges hossznak, ez pedig a golyósorsó szerkezetet felhasználó berendezésben pl. egy szerszámgépben az orsó és ezzel együtt a szer­számgép hosszát (súlyát) megnöveli. A találmány olyan eljárásra és az eljárást megvaló­sító olyan golyósorsó szerkezetre vonatkozik, ame­lyeknél a hézagtalanítást egyetlen golyósanyával is biztosítani lehet, így a berendezés rövidebb és könnyebb lesz az említett két golyósanyás szerkezetet tartalmazó berendezéseknél. A találmány tárgya olyan eljárás, amely a golyós -orsó szerkezetben levő golyósorsón, valamint golyós­anyában kiképzett golyópályák egymáshoz viszonyí­tott helyzetének az ismertektől eltérő módon való megváltoztatására- vonatkozik. Az eljárásnak az a lényege, hogy a golyópályákat úgy alakítjuk ki, hogy a golyók golyópályánként előnyösen a golyópályák keresztmetszetében szimmetrikusan elhelyezkedő két ponton érintkezzenek a golyópálya felületével, továb­bá a golyósanyákat vagy /és a golyósorsőt sugárirányú, a golyópályák és a golyók közti hézagot csökkentő értelmű nyomásnak vetjük alá. A találmányt részletesebben kiviteli példák segítsé­gével ismertetjük. Az 1. ábrán a találmány szerinti eljárás foganatosí-169695 1

Next

/
Thumbnails
Contents