169683. lajstromszámú szabadalom • Vékonyfalő térbeli elemekből összeállított, héjszerkezetű épület, és héjsablon az elemek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSA SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169683 Nemzetközi osztályozás: •vár k Bejelentés napja: 1971. VIII. 3. (EI-384) Közzététel napja: 1976. VIII. 28. T Megjelent: 1977.X. 31. E 04 C 2/04, k Bejelentés napja: 1971. VIII. 3. (EI-384) Közzététel napja: 1976. VIII. 28. T Megjelent: 1977.X. 31. B 28 B 13/02 k Bejelentés napja: 1971. VIII. 3. (EI-384) Közzététel napja: 1976. VIII. 28. T Megjelent: 1977.X. 31. k Bejelentés napja: 1971. VIII. 3. (EI-384) Közzététel napja: 1976. VIII. 28. T Megjelent: 1977.X. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNY HIVATAL k Bejelentés napja: 1971. VIII. 3. (EI-384) Közzététel napja: 1976. VIII. 28. T Megjelent: 1977.X. 31. Feltaláló: HORVÁTH BORS Ernő, kutató mérnök, Budapest Tulajdonos: Építéstudományi Intézet, Budapest Vékonyfalú térbeli elemekből összeállított, héjszerkezetű épület és héjsablon az elemek előállítására 1 A találmány héjszerkezetű épület, amely vékony­falú térbeli elemekből van összeállítva. A találmány tárgyát képezi továbbá az a sajátságos sablon is, amely a héjszerkezetű épület elemeinek előállítására szolgál. Héjszerkezetű vagy részben héjszerkezetű épületet 5 különböző anyagokból és különböző formákkal elő­állítottak már. Ezek egy része valamilyen sajátságos technológiával — például fröccsöntéssel, sajtolással, öntéssel stb. — műanyagból készül, és kisebb önálló épületek, pl. hétvégi házak, csónakházak, járműgará- 10 zsok céljaira szolgál. Szilárdsági okokból e műanyag épületek többnyire oly módon vannak kialakítva, hogy a héjszerkezetet képező műanyag belsejébe valamilyen erősítő betét, pl. üvegszál, illetve üvegszál­fátyol van beágyazva. 15 Ilyen jellegű épületkialakításokra említ példát a „Kunststoffe" c. folyóirat 1967. évi 5. száma, amely egy Los Angeles-ben fölállított - üvegszál-erősítésű polyészterból — készült — lakóházat, mint a „jövő házát" ismerteti. Az épület a terepszint fölé emelt, 20 alul, fölül és oldalt gyakorlatilag egyetlen összefüggő héjjal burkolt dobozszerkezet. A falakba egy vagy több helyen nyílászáró szerkezet iktatható be. A szerkezet azonban egyrészt drága, másrészt többszin­tes építmények kialakítására nem alkalmas. 25 Ugyancsak üvegszál-erősítésű poliészterből készült mezőgazdasági célzatú un. hajtató házat ismertet a „Kunststoff Rundschau" 1964. évi 3. száma. Ez a szerkezet valójában nem tekinthető héjnak, mivel csupán a térelhatároló elemek vannak többé-kevésbé 30 héjjellegű műanyag lemezekből kialakítva. Ezeket azonban hagyományos módon vázszerkezethez erősí­tik. Héjszerkezetű panelokat mutatott be a Nitrokémia Ipartelepek az 1969. évi" Budapesti Nemzetközi Vásáron. A panelok dongaszerű szeletekből összeállí­tott héjszerkezetű térlefedést alkottak, az egyes szele­tek egymással való kapcsolata azonban elsősorban leg­es vízzáróság szempontjából nem volt kielégítően megoldva. A donga jellegű panelok térhatároló funk­ciójukon kívül legföljebb önsúlyuk és időjárási terhek (hó, szél) elviselésére voltak alkalmasak. Ezekből többszintes épületet összeállítani nem lehet. Kettős héjból készült műanyag épületet ismertet a Hastiques Modernes et Elastomeres c. folyóirat 1968 októberi száma. A cikkben leírt „Casa Finnlandia" kettős héjból álló összeszögecselt szendvicselemekből áll. A poliuretán hab maggal ellátott szendvicseleme­ket lábakon álló acélgyűrű tartja. A szerkezet bonyo­lult és költséges,, többszintes szerkezetek kialakítására pedig ugyancsak alkalmatlan. Sajátságos keresztmetszeti profillal rendelkező, de ugyancsak műanyagból készült héjtáblákat ismertet az 1 434 461 lastromszámú német szövetségi köztár­saságbeli közrebocsátási irat. Ezek voltaképpen hajto­gatott szerkezetű zsaluzatot képeznek, majd nyomás alá helyezve válnak teherhordó szerkezeti elemekké. A nyomás alá helyezés érdekében az elemek csatorna­szerű szelvényekként vannak kialakítva, nyomás alá helyezésük pedig folyékony vagy légnemű nyomó-169683 1

Next

/
Thumbnails
Contents