169661. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyékony szénhidrogének elégetésére fúvólevegős égőben

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. IX. 19. (CA-370) Svájci elsőbbsége: 1971 IX. 21. (13 635/73) Közzététel napja: 1975. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. 169661 Nemzetközi osztályozás: F 23 C 11/16 Feltaláló: MOTTIER Claude gépszerelő, Corbeyrier, Valais, Svájc Tulajdonos: Ateliers des Charmilles S.A., Genf, Svájc Fúvólevegővel működő olajégő 1 A találmány tárgya berendezés folyékony szénhid­rogének elégetésére fúvólevegős égőben. Folyékony szénhidrogéneknek fúvólevegős égőben történő elégetése hagyományos módon úgy történik, hogy az égéshez szükséges levegővel a finom cseppek- 5 ben eloszló, porlasztott szénhidrogént az égőben összekeverik. Közismert tény, hogy folyékony szén­hidrogén elégetése alkalmával a levegő oxigénje és a szénhidrogén között kémiai reakció jön létre, miköz­ben C02 és vízgőz keletkezik, ha az égés tökéletes. 10 Gyakorlatilag ez ritkán fordul elő, mert a tökéletes égés feltételei nem mindig vannak adva, mivel az éghető, gáznemű halmazállapotban levő anyagban mindig vannak jelen el nem égő szilárd és gáznemű részecskék, például CO és H2. 15 Áz is ismert tény, hogy a folyékony szénhidrogén­hez adagolt megfelelő mennyiségű víz az égés jellem­zőit módosítja, mégpedig oly módon, hogy az éghető anyag elégése tökéletesebbé válik. Égés alkalmával ugyanis a víz katalizátorként 20 működik és jelentősen csökkenti az égés alkalmával keletkező nem éghető anyagrészecskék mennyiségét. Ennek a jelenségnek figyelembevételével több, ipari bevezetésre is alkalmas eljárást dolgoztak ki. Ismere­tes, hogy különösen a mazutot szokták porlasztani 25 vízgőz adagolása mellett. Az e célra alkalmas égő­berendezésben víz és mazut emulzióját is szokták előállítani, de ismert az olyan eljárás is, melynek során az égéshez szükséges levegőt dúsítják vízzel. A találmány szerinti megoldásnak megfelelő béren- 30 dezéssel azt a célt kívánjuk elérni, hogy folyékony szénhidrogéneknek és a víznek reakcióját létrehozva foganasítsuk az eljárást oly módon, hogy az ehhez alkalmazott műszaki intézkedéseket lényegesen leegy­szerűsítjük és így megbízhatóbb üzemű berendezést konstruáljunk. A találmány tárgya tehát folyékony szénhidrogé­neknek levegőbefúvással üzemelő égőben történő elégetésére vonatkozik, melynek során a folyékony szénhidrogént a levegő oxigénjével összekeverjük, miközben az égés tartama alatt vizet adunk hozzá. A vizet folyadék alakjában, adagolt mennyiségben injek­táljuk arra a helyre, ahol az elégetni szándékozott szénhidrogén a porlasztóból kilép, ahol tehát a láng képződik, oly módon, hogy a víz porlasztását a szénhidrogén porlasztásával párhuzamosan végezzük. A találmányi célkitűzés foganatosítására alkalmas berendezés, áll egy olyan szerkezetből, amellyel a folyékony szénhidrogént állandóan az égőrendszerbe tápláljuk, továbbá egy olyan szerkezetből, amelynek segítségével a vizet adagoljuk, áll továbbá a lángot stabilizáló, kilépőnyilásból, végül egy olyan szerkezet­ből, amelynek révén a folyékony tüzelőanyagot elpor­lasztjuk. Van továbbá egy olyan fúvókája, amelyen keresztül a folyadék alakú vizet porlasztjuk s ez a fúvóka ugyanabban a síkban van elrendezve, mint az elégő folyékony anyagot porlasztó fúvóka. A leíráshoz rajzokat mellékelünk, amelyeken több kiviteli példa kapcsán vázlatosan ábrázoljuk a talál­mány szerinti égőberendezést. A rajzokon az 169661 1

Next

/
Thumbnails
Contents