169654. lajstromszámú szabadalom • Vizes koleszterin-standard

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 1169654 LEÍRÁS A bejelentés napja: 1974. V. 14. (BO—1499) A bejelentés elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság 1973. V. 14 (P 23 24 386.9) A közzététel napja: 1976. VIII. 28. Megjelent: 1977. XII. 31. Nemzetközi osztályozás: G 01 N 33/16 ./; ií; Clii ^ Feltalálók: STARY Emil asszisztens, Hamburg, DR. ROESCHLAU Peter vegyész, Tutzing Obb., BERNT Erich gyógyszerész, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Boehringer Mannheim GmbH., Mannheim-Wáldhof, Német Szövetségi Köztársaság Vizes koleszterin-standard A találmány tárgya koleszterin-standard, mely vizes koleszterin-oldat alakjában meghatározott és állandó mennyiségű koleszterint tartalmaz. Számos kémiai és enzimatikus eljárást ismertet­tek, illetve ajánlottak a koleszterin különböző anya- 5 gokban, főleg biológiai folyadékokban való kvanti­tatív meghatározására. Ezeknél az eljárásoknál majdnem mindig követelmény, hogy a mérési ered­mények kiértékeléséhez meghatározott, ismert ko­leszterin-tartalmú koleszterinoldatot használjanak 10 fel standardként. Erre a célra definiált koleszterin­tartalmú koleszterinoldatokat alkalmaznak, amelye­ket koleszterin-standardnak neveznek. Az eddig is­mert standardokban a koleszterin jégecetben, klo­rofrmban, abszolút alkoholban és hasonlókban volt 15 oldva. Az így kapott vízmentes standard-oldat azonban a koleszterinnek a Liebermann-Burchard színreak­cióval végzett meghatározásánál a szérumhoz ké­pest eltérő színintenzitást eredményez és hibás szé- 20 rum-koleszterinértékekhez vezet [L. Vass, Schweiz, med. Wschr. 102, 914 (1972)]. Ezt a hátrányt vizes koleszterin-standard-oldat alkalmazásával meg lehet szüntetni. Az ismert vizes koleszterin-standard-oldatok azonban, amelyek oxi- 25 polietoxidodekánt tartalmaznak oldásközvetítőként, annyiban rendelkeznek súlyos hátránnyal, hogy ko­leszterin-tartalmuk gyorsan változik és már néhány napon belül észrevehetően csökken. Mivel a kolesz­terin-standard használhatósága mindenekelőtt az ab- 30 szolút konstans koleszterin-tartalmon múlik, ezért eddig a vizes koleszterin-standard-oldatot a felhasz­nálás előtt mindig frissen kellett elkészíteni, ami jelentős hátrány és ezen túlmenően a koleszterin­meghatározás megbízhatóságát is kérdésessé teszi. A találmány feladata ennek a hátránynak a kikü­szöbölése és stabil vizes koleszterin-standard elő­állítása. Ezt a feladatot a találmány szerint olyan vizes koleszterin-standard-oldattal oldjuk meg, amelyet az jellemez, hogy 1-20 térfogat% 1-4 szénatomos pri­mer vagy szekunder alkoholt, oldásközvetítőként 5-20 térfogat% oxipolietoxidodekánt vagy 40-60 térfogat% dietilénglikolmonabutilétert, s stabilizáló szerként 0,5-5 súly% nátriumkloridot és vagy 0,01-0,5 súly%, az alkilcsoportban 8-18 szénatom­mal rendelkező alkil-dimetil-benzil-ammnóiumklo­ridot tartalmaz. A találmányunk azon a meglepő felismerésen ala­pul, hogy a koleszterin hígított vizes alkohollal ké­szített oldata, amely oldásközvetítőként a megadott mennyiségű oxipolietoxidodekánt vagy dietiléngli­kolmonobutilétert és stabilizáló szerként vagy nát­riumkloridot vagy alkíl-dimetil-benzil-ammónium­kloridot tartalmaz, rendkívül stabil és normál körül­mények között évekig tartó tárolásnál sem változik koleszterin-tartalma. A találmány szerinti koleszterin-standard-oldat előnyös változatánál a hígított alkoholhoz oxipoli­etoxidodekánt és nátriumkloridot alkalmazunk. En-169654 1

Next

/
Thumbnails
Contents