169642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés alagút profilok automatikus mérésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VIII. 29. (AO—388) Svájci elsőbbsége: 1973. VIII. 31. (12'524/73) Közzététel napja: 1976. VIII. 28. Megjelent: 1977. XII. 31. 169642 Nemzetközi osztályozás G 01 C 7/06 Feltalálók: AESCHLIMANN Jean-Philippe igazgató, Lausanne, RAVUSSIN Pierre-Emile, igazgató, Belmont s/Lausanne, VUILLE Jean-Pierre igazgató, Epalinges, Svájc Tulajdonos: Alcyon Electronique and Physique SA, Lausanne, Svájc Eljárás és berendezés alagútprofilok automatikus mérésére A találmány tárgya eljárás és berendezés alagút­profilok automatikus mérésére lézersugár segítségével. Alagútprofilok mérésére különböző ismert beren­dezéseket alkalmaznak. így többek között ismert az a berendezés, amelybe fényképezőgép van beépítve, a fel­vételeket pedig egy koordinátaíró segítségével értékelik ki. Ez az eljárás meglehetősen hosszadalmas, mivel először nagyobb számú felvételt kell elkészíteni ahhoz, hogy ezeket egyenként kiértékeljék, majd a kapott értékeket egyeztetni kell ahhoz, hogy az alagútprofilok végleges méretét és alakját meg lehessen határozni. Ismeretes egy másik, kizárólag mechanikus berende­zés is, melyhez egy bizonyos számú tapogatóra van szükség. Ez a berendezés nehéz, drága és villamosított pályaszakaszokon nem lehet alkalmazni. Ismert továbbá egy olyan berendezés is, ahol két lézer­sugárral dolgoznak: ezek olyan háromszöget alkotnak, amelynek csúcsa az alagút boltozatának irányába mu­tat. Ha a profil túllépi az előírt értéket, akkor a három­szög két oldala egymással természetesen nem talál­kozik, így a két pont közötti eltérés távolságát meg lehet mérni, vagy az alapot addig kell változtatni, amíg a háromszög két oldala ismét egy pontban metszi egymást. Ennek a berendezésnek is megvannak a maga hát­rányai. Először is meg kell állapítani, hogy a két sugár hol találkozik, ezután a berendezést hordozó alapot mechanikus úton tovább kell vinni. Mindezeken túl­menően: két lézersugárra van szükség, amelyeket vagy egy különleges, erre a célra felépített lézerberendezéssel kell előállítani, vagy két lézerberendezést kell alkal­mazni. Mindezek ellenére sem alkalmas ez a berendezés arra, hogy egy időben több hosszirányú profilt lehessen meghatározni, s ugyanakkor a keresztirányú profilokat 5 is megállapítsuk, mert ehhez már a hagyományos fényképezési eljárás is szükséges. A jelen bejelentés tárgyát képező találmány révén ezzel szemben tiszta optikai mérést hajtunk végre. Tehát olyan berendezést és eljárást javasolunk, amely 10 mentes a fent felsorolt hátrányoktól, és amelynek segít­ségével az alagút-profilok tisztán automatikus mérését lehet végrehajtani: mód van arra, hogy a mérési pontok számának növelése mellett nagy számú hosszirányú profilt lehessen mérni, és ezzel egyidőben a kereszt-15 irányú profilokat is meghatározhassuk. Ezt pedig egy olyan mérőberendezés segítségével érjük el, amelynek olyan optikai és elektronikus kép-kiértékelő szerkezete van, amelyen az alagút falához ütköző lézersugár fény­foltját egy optikai rendszer segítségével leképezzük, s 20 a kiértékelő szerkezet egy olyan értéket jelez ki, amely arányos az alagút hossztengelye és a lézersugárnak az alagút falához ütköző fénypontja közötti távolsággal. Előnyös az olyan elektronikus berendezés alkalma­zása, amely olyan léptékű jelzést ad, amely arányos az 25 alagút profil és az idomszer közötti eltéréssel, mimellett a berendezés csak akkor ad jelet, amikor ez az eltérés egy bizonyos, előírt mértéket túllép. A lézersugarak számának többszörözése révén lehet­séges az is, hogy az alagút hossz- és keresztirányú 30 profiljának automatikus kirajzolását végrehajtsuk, majd 169642 1

Next

/
Thumbnails
Contents