169638. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikailag aktív, 2-(6'- karbometoxihexil)- 4(R-) -hidroxi-2- ciklopentén- 1-on sztereospecifikus előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. XI. 26. Amerikai egyesült államokbeli elsőbbsége: 1972. XI. 27. (309.766) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. X. 31. (WI—246) 169638 Nemzetközi osztályozás: C 07 C 69/95 \\ %_< Li:.iu . Feltalálók: SIH Charles John biokémikus, Madison, HEATHER James Brian biokémikus, Madisón, Wisconsin, Amerikai Egyesül Államok. Tulajdonos: WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION, Madison, Wisconsin, Amerikai Egyesült Államok Eljárás optikailag aktív, 2-(6'-karbometoxihexil)-4(R)-hidroxi-2--ciklopentén-1-on sztereospecif ikus előállítására i A találmány tárgya eljárás I képletű 2-(6'-karbo­metoxihexil)-4(A)-hidroxi-2-ciklopentén-l-on előállítá­sára, oly módon, hogy a II képletű 2-(6'-karbometoxihexil)-ciklopentán­-1,3,4-triont K képletű ródium-komplex-katalizátor 5 jelenlétében katalitikus hidrogénezéssel asszimmetrikus redukciónak vetjük alá, a kapott III képletű 2-(6'-karbo* metoxihexil)-4(/?)-hidroxi-ciklopentán-1,3-diont a) egy VIII általános képletű vegyülettel — ahol R1 je- 10 lentése fenil-, vagy terc-butil-csoport, X jelentése klóratom, vagy az —O—CO—R1 általános képletű csoport, ahol R1 jelentése a fenti — szelektíve O-aci­lezzük, a kapott IVb és IVb' általános képletű C—1 és C—3 enol-észterekből — ahol R1 jelentése a fenti 15 — izoláljuk a IVb általános képletű C—1 enol-észtert — ahol R1 jelentése a fenti —, és ezt a vegyületet nátrium-[bisz(2-metoxietoxi)-dihidro-aluminiát]-tal redukáljuk, és a kapott V általános képletű átmeneti terméket — ahol R' jelentése az R*CO— általános 20 képletű csoport, ahol R1 jelentése fenti — savas kö­rülmények között hidrolizáljuk, vagy b) egy VII általános képletű vegyülettel — ahol R" je­lentése 3—7 szénatomos alkil-csoport és X' jelentése jódatom — enyhén alkalikus közegben szelektíve 25 O-alkilezzük, a kapott IVa és IVa' általános képletű C—1 és C—3 enol-éterből — ahol R" jelentése a fenti — izoláljuk a IVa általános képletű enol-étert — ahol R" jelentése a fenti — és azt a vegyület nát­rium-[bisz(2-metoxietoxi)-dihidro-aluminát]-tal redu- 30 káljuk, és a kapott V általános képletű terméket — ahol R' jelentése R" fenti jelentésével azonos — sa­vas körülmények között hidrolizáljuk. A találmány tárgya tehát eljárás bizonyos, a prosz­taglandinok vagy prosztaglandinokhoz hasonló vegyü­letek előállításához szükséges, kulcshelyzetet jelentő közbenső vegyületek sztereospecifikus előállítására. A találmány szerinti vegyületek nevében szereplő R (4(/í)-hidroxi...) a vegyület sztereokémiái konfigurá­ciójára utal, a Cahn—Ingold—Prelog rendszer nomenk­latúrája értelmében. A prosztaglandinokról, amelyek a prosztánsav-vázon alapuló ciklusos, oxigéntartalmú C20 zsírsavak, tud­juk, hogy erős potenciális és gyógyhatású szerek a szé­leskörű fiziológiai hatás következtében, amelyet a kar­diovaszkuláris, centrális, perifériális ideg, reproduktív, endokrin, renalis és gasztrointesztinalis rendszerekre gyakorolnak mind az embernél, mind az. állatnál. Ezek az anyagok rendszerint nehezen szerezhetők be, az eddig leírt eljárások pedig, amelyek ismertetik az előállításu­kat, fárasztó rezolválási eljárást foglalnak magukban, általuk így jutnak el az előállítani kívánt optikailag aktív vegyülethez. Eljárásunk fő célja olyan optikailag aktív vegyületek­nek az előállítása, amelyek kulcs-intermedierek a prosz­taglandinok vagy prosztaglandinokhoz hasonló vegyü­letek előállításában. Eljárásunk tulajdonképpen az I képletű 2-(6'-karbo­metoxihexil)-4(/f)-hidroxi-2-ciklopentén-l-on előállítá­sára szolgál, ahol is az eljárás lényeges lépéseit már a 169638 1

Next

/
Thumbnails
Contents