169632. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzilamin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. I. 23. Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1974. I. 25 (P 24 03 511.8) Közzététéi napja: 1976. VII. 28. (TO—994) Megjelent: 1977. X. 31. 169632 Nemzetközi osztályozás: C 07 C 91/30 C 07 D 295/18 •"-*. i í ••^ y Feltalálók: Dr. KECK Johannes vegyész, Biberaeh an der Riss, Dr. KRÜGER Gerd vegyész, Biberaeh an der Riss, Dr. NOLL Klaus-Reinhold vegyész, Warthausen--Oberhöfen, Dr. PIEPER Helmut vegyész, Mettenberg Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dr. Karl Thomae GmbH, Biberaeh an der Riss, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás benzilamin-származékok előállítására i A találmány tárgya új eljárás az I általános képletű benzilamin-származékok előállítására. Az I. általános képletben Hal klór- vagy brómatomot, Rj hidrogén-, klór* vagy brómatomot, R2 morfolinokarbonilmetil-csoportot, adott esetben 1—3 hidroxilcsoporttal szubsztituált elágazó szén­láncú 3—5 szénatomos alkilcsoportot vagy [a] álta­lános képletű csoportot jelent — ebben a képletben R3 hidrogénatomot, hidroxilcsoportot vagy 1—4 szénatomos alkilcsoportot jelent, n értéke 0, 1 vagy 2 — R4 1—4 szénatomos egyenes vagy elágazó szénláncú alkilcsoportot, 2—4 szénatomos alkenilcsoportot, 3—4 szénatomos cikloalkil-csoportot vagy ha R3 hidrogénatomtól eltérő jelentésű, vagy R2 adott esetben 1—3 hidroxilcsoporttal szubsztituált 3—5 szénatomos elágazó szénláncú alkilcsoportot kép­visel, akkor hidrogénatomot is jelent, és 1 értéke 1 vagy 2. Az I általános képletű vegyületeknek és fiziológiailag elviselhető savaddíciós sóiknak értékes farmakológiai tulajdonságaik vannak, elsősorban a tüdőalveolus-ok (léghólyagok) antiatelektáz faktorának termelését nö­velő hatás mellett váladékoldó és köhögést csillapító hatásuk van. Az I általános képletű vegyületek előállítási eljárását a 168 131 lajstromszámú magyar szabadalmi leírás is­merteti, az elért kitermelés azonban 40% körüli, míg jelen bejelentésünk szerinti eljárás 70% feletti kiterme­lést eredményezett. Meglepő módon azt találtuk, hogy az I általános kép­letű vegyületeket kiváló kitermeléssel úgy is előállíthat-5 juk, hogy egy II általános képletű vegyületet — ebben a képletben R1; Hal és 1 a fenti jelentésűek, R6 adott eset­ben mono- vagy diszubsztituált aminocsoportot, trialkil­ammónium- vagy piridinium-csoportot jelent — egy III általános képletű aminnal — ebben a képletben R2 és R 4 10 a fenti jelentésűek — reagáltatunk. A II általános képletű vegyületben R6 elsősorban amino-, metilamino-, dimetilamino-, dietilamino-, di­propilamino-, metiletilamino-, trimétilammónium-, tri­etilammónium-, metil-dietilammónium- vagy piridinium 15 -csoportot jelenthet. A találmány szerinti új eljárás min­den olyan R6 csoporttal végrehajtható, amely átmene­tileg lehetővé teszi a II általános képletű vegyületből egy benzilkation keletkezését. A reakciót előnyösen az alkalmazott III általános 20 képletű amin feleslegében, adott esetben katalitikus mennyiségű sav, például sósav vagy kénsav, fémsó vagy jód jelenlétében 0 és 180 C° között, előnyösen 100 és 160 C° között végezzük. A kapott I általános képletű vegyületeket kívánt eset-25 ben szervetlen vagy szerves savval fiziológiailag elvi­selhető savaddíciós sóikká alakíthatjuk. Savként pél­dául sósavat, hidrogénbromidot, kénsavat, foszforsavat, tejsavat, citromsavat vagy maleinsavat használhatunk, A kiindulási anyagként használt II általános képletű 30 vegyületeket például egy megfelelő benzilamin alkilező-169632 1

Next

/
Thumbnails
Contents