169619. lajstromszámú szabadalom • Öntözőber

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1973. X. 17. (SE—1691) A bejelentés elsőbbsége: Amerikai Egyesült Álla­mok: 1972. X. 24. (300,426) (6—9- igp) 1972. XI. 15. (306,545) (1—5. igp.) A közététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. 169619 Nemzetközi osztályozás: A 01 G 25/00., B 05 B 3/12. Feltalálók: KIRCHER Robert J. mérnök, Sterling, Colorado, SETTY Richard D. mérnök, Sterling, Colorado, SECKLER David, mérnök, Fort Collins, Colorado, PORÁT David, mérnök, Brookline, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Valmont Industries, Inc., (Vallex Nebraska) Amerikai Egyesült Államok Öntözőberendezés A találmány öntözőberendezésre, főként forgó­csapos önhajtó Öntözőberendezésre vonatkozik. Növények öntözésére igen elterjedten használják a permetező öntözési módszert. A számos ismert permetező öntözőberendezés közül a gyakorlatban a leghatásosabbnak a forgócsapos önhajtó öntöző­berendezések bizonyultak, mert ezek segítségével nagy területeket gazdaságosan és viszonylag egyen­letesen lehet öntözni. A forgócsapos-típusú önhajtó öntözőberendezés hosszú főkar-egységgel rendelke­zik, amely rendszerint több, végeikkel egymáshoz csatlakoztatott szakaszból áll, és bizonyos távközön­ként önhajtó kerékkel felszerelt tartótornyokkal van alátámasztva. A főkar-egység folyadékszállító veze­téket tart, vagy maga lehet ilyenként kialakítva, és számos szórófejjel vagy fúvókával van felszerelve, amelyek annak hossza mentén vannak elosztva. A főkar-egység egyik vége csuklósan van egy alaptest­hez csatlakoztatva és a vezetéken keresztül vizet táplálnak a szórófejekhez, amely azokon át távozik és az öntözendő felületre kerül, miközben az egység az alaptest körül forog: ily módon valamely mező­gazdasági területrész viszonylag egyenletesen öntöz­hető. Az ilyen típusú berendezések használatával kap­csolatban felmerülő egyik probléma abban jelentke­zik, hogy az öntözött terület szükségszerűen körala­kú (a kör rádiusza az említett kar). Amennyiben te­hát a forgócsapos típusú öntözőberendezést négy­szögalakú területrész öntözésére kívánják aíkalmaz-10 15 20 25 30 ni, ennek a területnek igen jelentős része (ami az említett körön kívül esik) öntözetlen marad; a ta­pasztalatok szerint ez az egész terület átlagosan mintegy 21,4%-át teszi ki, ekkora terület tehát, amely potenciálisan mezőgazdaságilag termékeny lenne, a permetező öntözési módszer alkalmazása esetén öntözetlenül marad. A találmány értelmében a főkar-egységhez annak szabad végén egy járulékos karrészt csatlakozta­tunk, amely főkar-egység egy centrális csap körül forog. A járulékos karrész szórófejekkel van ellátva, amelyek a főkar-egység által öntözött köralakú te­rületrészen kívül eső területrészek öntözéséhez van­nak előirányozva; ez a járulékos karrész képest fo­rog, mégpedig a főkar-egység által be nem fogott te­rületrész felett. A találmány egy előnyös kiviteli alakjánál a já­rulékos karrészt kormányozható, illetve irányítható kerekek mozgatják, amely kerekek működtetésére reverzibilis motor van előirányozva, amelyet viszont egy elektro-mechanikus kapcsolóáramkör vezérel, amely a főkar-egység szögét a kormányozható kere­kek helyzetével komparálja. A találmányt a továbbiakban a csatolt rajzok alapján ismertetjük részletesebben, amelyek annak néhány előnyös kiviteli példáját tartalmazzák. A rajzokon az 1. ábra az alaprendszer vázlata; a a 2. ábra a főkar-egység és a járulékos karrész egymáshoz viszonyított helyzeteinek a vázlata, a 169619 1

Next

/
Thumbnails
Contents