169604. lajstromszámú szabadalom • Eljárás propanolaminszármazékok előállításár a

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1975. IV. 9. Nagy-britanniai elsőbbsége: 1974. IV. 10. (16030/74 sz.) A közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. X. 31. (Pl—461) 169604 Nemzetközi osztályozás: C 07 C 93/26 C 07 C 103/22 Feltalálók: McLay Grant William kutató vegyész, Sandwich, Edinberry Michael Neal kutató vegyész, Dover, Nagy-Britannia Tulajdonos: Pfizer Corporation, Colon, Panama Eljárás propanolamin-származékok előállítására i A találmány tárgya új eljárás propanolamin-szárma­zékok előállítására és különösen az 1 245 148 számú nagy-britanniai szabadalmi leírásban ismertetett propa­nolamin-származékok előállítására vonatkozó eljárás. A találmány szerinti eljárással (I) általános képletű 5 propanolamin-származékokat — mely képletben R je­lentése hidrogénatom vagy halogénatom vagy kevés szénatomos alkil-csoport vagy kevés szénatomos alkoxi­csoport és gyógyászatilag elfogadható sayaddíciós sói­kat oly módon állítjuk elő, hogy 10 ax ) valamely (IV) általános képletű oxazolidinon­származékot — mely képletben R jelentése a fent meg­adottakkal egyező — vagy egy alkálifém-származékát valamely (V) általános képletű benzamid-származék­kal — mely képletben X jelentése egy könnyen lehasít- 15 ható csoport, előnyösen p-toluolszulfoniloxi-csoport, vagy halogénatom — reagáltatunk, és a keletkezett (II) általános képletű oxazolidin-származékot — mely kép­letben R jelentése a fent megadottakkal egyező — vala­mely savval vagy bázissal hidrolizáljuk, vagy 20 a2 J valamely II általános képletű oxazolidin-szárma­zékot — mely képletben R jelentése a fent megadottak­kal egyező — valamely savval vagy bázissal hidrolizá­lunk, majd a kapott vegyületet kívánt esetben savaddí­ciós sójává alakítjuk. 25 A „kevés szénatomos" kifejezés itt bármely olyan alkilcsoportra vagy alkoxicsoportra vonatkozik, amely legfeljebb 4 szénatomot tartalmaz, ilyen csoportok pél­dául a következők lehetnek: metil-csoport, etil-csoport, n-propil-csoport, izo-propil-csoport vagy a butil-cso- 30 port vagy bármely ezeknek megfelelő alkoxi-csoport. A (IV) általános képletű vegyületeket úgy állíthatjuk elő, hogy valamely (III) általános képletű epoxi-vegyü­letet — mely képletben R jelentése a fent megadottakkal egyező — metilkarbonáttal, etilkarbonáttal vagy karba­middal reagáltatunk. A (III) általános képletű epoxi-vegyületeket —• mely képletben R jelentése a fent megadottakkal egyező — úgy állíthatjuk elő, hogy valamely (VI) általános kép­letű fenol-származékot — mely képletben R jelentése a fent megadottakkal egyező — l-klór-2,3-epoxi-pro­pánnal nátriumhidroxid jelenlétében reagáltatunk. A fenol-származékból kiinduló teljes szintézist a mel­lékelt reakcióegyenleten szemléltetjük. A találmány szerinti eljárással előállított (I) általános képletű vegyületek — mely képletben R jelentése a fent megadottakkal egyező — értékes gyógyászati hatással rendelkeznek, és különösen a szívbetegségek, mint ami­lyen az angina pectoris és a szív ritmuszavarainak a gyó­gyításában és megelőző kezelésében, valamint a magas vérnyomás kezelésében hasznosak. Az adagolás alkal­mas módjai az 1 245 148 számú nagy-britanniai szaba­dalmi leírásban kerültek ismertetésre, maguk az (I) általános képletű vegyületek — mely képletben R jelen­tése a fent megadottakkal egyező — és azokat tartal­mazó gyógyászati készítmények abban a szabadalmi le­írásban kerültek oltalmaztatásra. Az 1 245 148 sz. nagy-britanniai szabadalmi leírásban a kérdéses vegyületek előállítására vonatkozó eljárás szintén ismertetésre került, de a találmány szerinti eljá-169604 1

Next

/
Thumbnails
Contents