169588. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés hűtővízellátó rendszerek önszabályozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. VII. 25. (MI—541) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. 169588 Nemzetközi osztályozás: F 28 C 1/00 Feltalálók: Mikolics Sándor tervezőmérnök, 50% Homola Viktor főmérnök, 25% dr. Ziegler Károly főmérnök 25% Tulajdonos: Vízügyi Tervező Vállalat Bp., 75% Erőmű és Hálózattervező Vállalat Bp. 25% Kapcsolási elrendezés hűtővízellátó rendszerek önszabályozására i A találmány kapcsolási elrendezésre vonatkozik, melynek alkalmazásával hűtővízellátó rendszerek ön­szabályozása hatékonyan megoldható. Ismeretes, hogy a nagy ipari létesítmények, elsősor­ban frissvízhűtésű hőerőművek nagy mennyiségű hűtő- 5 víz forgalmazását és szabályozását teszik szükségessé. Az osztályozás során szükséges a természetes víz­folyásból kiemelt víz felhasználó ingadozó igénye sze­rinti biztosítása, függetlenül a vízállástól, a kiemelő gépek és szűrők esetleges kiesésétől. Szükséges továbbá 10 a hűtővíz hőfokának, fagytalanításának, szűrésének egységes kormányozása, a felhasználó igényével össz­hangban. A fentiek kielégítése összetett műtárgy és berendezés sorozatok segítségével valósítható meg. Az eddig alkal- 15 mázott rendszerek ezt a feladat-sorozatot úgy oldották meg, hogy a kiemelő szivattyúk és szűrők kiesése esetére tartalékokat, tározóteret léptettek be, és ezek elégtelen­sége esetén korlátozták az ellátott üzem (pl. hőerőmű) működését. 20 E rendszerek alkalmazása azonban számos jelentős hátránnyal jár. Ezek közül megemlítjük, hogy a változó üzemviszonyok gyors követését csak bonyolult elektro­mechanikus szerkezetekkel és automatikákkal vagy pe­dig nagyobb ellenőrző személyzet alkalmazásával lehe- 25 tett megoldani. Továbbá a belépő hűtővíz hőfokának tervszerű beállítása nem volt lehetséges. A találmány elé azt a célt tűztük ki, hogy az ismert rendszerek hátrányait kiküszöbölve olyan kapcsolási elrendezést hozzunk létre, ahol a bizonytalan mérése és 30 ennek nyomán komplikált elektromechanikus beavat­kozások helyett szabad vízfelszínü rendszert alkalma­zunk mechanikus beavatkozó szervek (zsilipek, elzárá­sok) nélkül, a műtárgy-hidraulika önszabályozó saját­ságainak kihasználásával. Célul tűztük ki továbbá, hogy a melegvíz és hidegvízvezeték hidraulikus önszabályozó összekötése egyébként zárt csőrendszerrel is megoldható legyen. Fentieknek olyan kapcsolási elrendezéssel teszünk eleget, amely azzal jellemezhető, hogy egy víztároló környezetében elhelyezkedő szivattyú hűtővíz csator­nához csatlakozik. Ez egyrészt további szivattyú közbe­iktatásával kondenzátorral van összeköttetésben, más­részt pedig összekötővezeték (5) útján leeresztő tartályhoz (61,62) csatlakozik. Az említett kondenzátort leeresztő vezeték köti össze leeresztő-tartály, valamint bukó és/vagy nyomózsilip közbeiktatásával a befogadó­val (10). Egy előnyös kiviteli alak esetében a hűtővíz csatorna, valamint leeresztő-tartály közlekedőedényként van ki­alakítva és azok egymással összekötővezeték útján köz­lekednek. Más előnyös kiviteli alaknál a hűtővíz csator­na zárt, nyomás alatti térként van kialakítva, amely összekötővezeték útján csatlakozik a leeresztő-tartály­hoz. Célszerű, ha a víztárolóba és/vagy hűtővízcsatornába szűrőberendezés van szerelve. A szivattyúzási lépcsőkben az egyes szivattyúk több­szöröse is elrendezhető. A hűtővíz kiemelése a hűtő­vízellátás bázisául szolgáló folyóból, tárolóból, álló-169588 1

Next

/
Thumbnails
Contents