169544. lajstromszámú szabadalom • Ikerionos foszforvegyület és klórozott szénhidrogén keveréket tartalmazó fertőtlenítőszer

SZABADALMI 169544 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS JlBIk Nemzetközi osztályjelzet Ü3r A bejelentés napja: 1974. IV, 10. (HO~ -1670) A 61 L 13/00 C 07 F 9/141 ^^ A bejelentés elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság: 1973. IV. 14. (P 23 19 045.6) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI A közzététel napja: 1976. VI. 28. HIVATAL Megjelent: 1977. augusztus Feltalálók: Tulajdonos: Dr. RAETHER Wolfgang állatorvos, Dreieichenhain, Dr. DIERY Helmut Hoechst AG. Frankfurt/Main, vegyész, Kelkheim/Taunus, Dr. CUNTZE Ulrich vegyész, Hofheim/ Német Szövetségi Köztársaság Taunus, Német Szövetségi Köztársaság I Kerlones foszforvegyület és klórozott szénhidrogén keveréket tartalmazó fertőtlenítőszer A találmány kórokozók, főként különböző kokcidiák tartós formái (Oocista) ellen alkal­mazható fertőtlenítőszerre vonatkozik, amely különösen istállók és elfolyók fertőtlenítésére alkalmazható. A kokcidiózis kórokozói bizonyos protozoák, előfordulnak az összes szárnyas- és madárfajtánál, számos háziállatnál, és tenyész­állatnál, főként nyúlnál, birkánál, szarvasmar­hánál, kutyánál és macskánál. Az oocisták kipusztítása fertőtlenítőszer segít­ségével általában azért jelent nehézséget, mert a szilárd védőhártyán a szokásos fertőtlenítő­szerek nem tudnak az oocista belsejébe behatol­ni. Különösen fennáll ez a helyzet a kokcidiák oocistáinál, amelyek lipoidtartalmú keratinbur­kuk folytán az összes szokásos fertőtlenítőszer­rel szemben kitűnően védett állapotban van­nak. Számos anyag ismeretes oocista-pusztító ha­tásáról, például a széndiszulfid, krezol, lysol, klo­roform, metilénklorid, gyakorlati szempontból azonban a behatási időtartam és az alkalmazási koncentráció a hatásos kipusztítás céljából az összes felsorolt anyagnál túl hosszú, illetve túl magas. A behatási időtartam szempontjából a szén­diszulfid bizonyos kivételt jelent, a szükséges al­kalmazási koncentrációnál azonban jelentős ne­hézségek mutatkoznak, így például az emberre és állatra kifejtett mérgezőhatás, a fertőtlenítő­szerek éghetősége és ezáltal fokozott tűzveszé­lyessége, a robbanékony gázelegyek kialakulá­sának veszélye, valamint a nehézipari feldolgoz­hatóság. 5 Az endoparaziták ellen használható fertőtle­nítőszerekről Enigk és Hilbrich szerzők a Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 75, Nr. 19 (1968) 488—492. oldalán adnak áttekintést. A találmány célja olyan fertőtlenítőszer ki-10 fejlesztése, amelynek gyors és optimális fertőt­lenítő hatása van, emellett nem mérgező és az alkalmazásnál veszélytelen. Azt találtuk, hogy az I általános képletű ve­* gyületek — ahol 15 R1 hidrogénatom vagy metilcsoport, R2 , R 3 , R 4 , R 5 és R 6 hidrogénatom vagy 1—4 szénatomos alkilcsoport, R7 *8—18 szénatomos alkil- vagy alkenil­csoport, 20 n = 2 vagy 3, m = 0—4 — kitűnő hatást fejtenek ki a fent említett kór­okozók ellen, ha a nevezett vegyületet egy vagy több klórozott szénhidrogénnel együtt alkalmaz-25 euk. Az I általános képletű vegyületeket a talál­mány szerint klórozott szerves oldószerekkel el­keverve alkalmazzuk. Ilyen klórozott szerves ol-30 dószerek például a metilénklorid. kloroform, 169544

Next

/
Thumbnails
Contents