169543. lajstromszámú szabadalom • Eljárás stabil B12-vitamin-készítmény előállítására

SZABADALMI 169543 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS 9 A bejelentés napja: 1974. I. 17. (HO—1640) A bejelentés elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok. 1973. I. 18. (324 714) Nemzetközi osztályozás: A 61 K 31/68 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL A közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. augusztus > Feltalálók: 20NNALONGA Marco Alfred vegyész, Fort Lee, N. J., SAYMOND Joseph Edward vegyész, Saddle Brook, N. J.. Amerikai Egyesült Államok Szabadalmas: F. Hoffmann-Ia Soche et Co., Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Eljárás stabil Bi2 -vitamin-készítmény előállítására 1 - 2 Találmányunk stabil, száraz, szabadonfolyó Bi2-vitamin-készítmények előállítására vonatko­zik. A találmányunk szerint előállítható készífr­•nényt alkotó egyes Bi2-vitamin-részecskék va­lamely vízoldható, élelmezési célokra felhasz­lálható (I) általános képletű keményítő-szárma­zékkal be vannak vonva (mely képletben Fi jelentése dimetilén-csoport és Et' jelentése 5—18 szénatomos alkil-, alkenil-, aralkil- vagy aralkenil-csoport). A szakirodalomból régóta ismeretes, hogy a Bi2-vitamin bizonyos körülmények között és különösen más fontos vitaminok (pl. tiamin vagy aszkorbinsav) jelenlétében instabil. A vi­tamin-készítményekben előforduló más anya­gok (pl. redukált cukrok) ugyancsak kedvezőt-Len hatást fejthetnek ki a B^-vitaminra. Sok kísérletet végeztek már el Bj2-vitamin oldat vagy száraz alakban történő stabilizálására. Ta­lálmányunk a Bi2-vitamin-stabilizálás utóbbi aspektusával foglalkozik. A piacon különböző poralakú vagy szárított Bi2-vitamin-készítmények kaphatók. Így pl. megemlíthetjük a kationcserélő gyantán adszor­beált Bi2-vitamin-készítményt (2 830 933. sz. amerikai egyesült államokbeli szabadalmi le­írás). Ezek az adszorbeátumok viszonylag stabi­lak ugyan, hátrányuk azonban, hogy előállí­tásuk nagyon költséges. Fennáll továbbá az a lehetőség, hogy a Bi2-vitamin olyan nagy erővel adszorbeálódik a gyantához, hogy a bélben való egyenletes leadása nem minden esetben bizto­sított. Egy másik kereskedelmi szárított termékben 5 a Bi2-vitamin zselatinmatrixban van diszpergál­va. Ezt a terméket oly módon állítják elő, hogy Bi2-vitamin vizes oldatát és zselatint vékony lapokká fagyasztanak és a kapott lapokat finom részekre aprítják. A részecskékben levő Bi2-vi-10 tamin egy része azonban az előállítási módnál fogva (azaz a fagyasztott zselatinlapok aprítása miatt) szükségszerűen a környezeti behatások­nak ki van téve és ennek következtében a B-­vitamin egy része szükségszerűen olyan körül-15 menyek közé kerül, melyek hatására bomlása várhatóan bekövetkezik. Az ilyen termékek to­vábbá zselatintartalmukra való tekintettel kóser élelmiszerek előállításánál nem alkalmazhatók. Egy másik Bi2-vitamin-tartalmú szárított ke-20 reskedelmi termék Bi2-vitamin és mannit keve­rékéből áll. Ez a termék kóser élelmiszerekben is alkalmazható és viszonylag olcsó. Minthogy azonban a készítmény olyan keverékből áll, melyben a Bi2-vitamin nem védett formában 25 van jelen, a termék szükségszerűen sokkal ke­vésbé stabil, mint a korábbiakban leírt anyagok. A fentiekből következik, hogy mind az élel­miszer-, mind a gyógyszeriparban nagy szükség van a fenti hátrányoktól mentes, szárított alak-30 ban levő Bi2-vitamin-készítményre. Találmá-169543

Next

/
Thumbnails
Contents