169535. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadék pneumatikus úton történő továbbítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169535 <ÉI Bejelentés napja: 1974. IV. 11. (GI-202) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30, Nemzetközi osztályozás: F 04 F 1/08 ^^^•^ ,—j . ^^^^^H Bejelentés napja: 1974. IV. 11. (GI-202) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30, ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. IV. 11. (GI-202) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30, • Gyimesi János lakatosmester, Kőröshegy Eljárás és berendezés folyadék pneumatikus úton történő továbbítására 1 A találmány folyadék pneumatikus úton történő továbbítására szolgáló eljárásra és berendezésre vo­natkozik. A műszaki élet számos területén van szükség folyadék továbbítására, például folyadék emelésére. 5 A vízellátás területén fúrt vagy ásott kutakból ivóvizet kell kitermelni, a mezőgazdaságban trágya­lét, permetlét stb. kell továbbítani, ipari üzemek­ben gyakran agresszív folyadékok, pl. savak egyik helyről a másikra továbbítása a feladat. 10 A 8 m-nél nagyobb mélységű kutakból az ivóvíz termelése általában búvárszivattyú segítségével tör­ténik. A búvárszivattyúk hátránya, hogy költsége­sek, méreteik viszonylag nagyok,- ezért kisátmérő­jű, pl. béléscsöves kutakból víznyerésre nem is 1S használhatók - emellett meghibásodásra hajlamo­sak. Ez utóbbi tulajdonság különösen ásott kutak esetében hátrányos. A búvárszivattyúk összes moz­gó része ugyanis üzem közben víz alatt van. A villanymotor forgó része és az álló rész közötti rés 20 igen kicsi, a borítólemez nagyon vékony, és az ásott kút fenekéről a vízbe kerülő kvarcszemcsék ezt a lemezt rövid idő alatt tönkreteszik. Ettől eltekintve kisebb vízfogyasztási egységek, például családi házak ellátására szolgáló kis vízhozamú bú- 25 várszivattyúkat nem is gyártanak. Agresszív, és általában szennyezett folyadékok továbbítására búvárszivattyú nem alkalmazható ami­att, hogy a mozgó alkatrészekkel együtt az egész szerkezetet a folyadékba kell süllyeszteni. 30 Folyadék továbbítására, elsősorban kutakból víz kitermelésére számos formában javasoltak már sűrí­tett levegővel működő berendezéseket, a sűrített le­vegő folyadéktovábbítás hatékonyságát azonban ele­ve korlátozza a kompresszorok viszonylag rossz hatásfoka. Ilyen megoldásokra vonatkoznak például a 68 077, a 80 413, a 87 992, a 101 864, a 116 518, a 119 486, a 131883, a 132 308, vala­mint a 134 657. számú magyar szabadalmi leírások. A 68 077. számú magyar szabadalmi leírás sze­rint egy kútba fenékszeleppel ellátott zárt edényt helyeznek, amelybe kompresszorhoz kapcsolt veze­ték torkollik, és amelyből a felszínre vezető cső ágazik ki. E megoldás révén a kompresszor manuá­lis működtetésével legfeljebb igen rossz .hatásfokú szakaszos víztermelés eszközölhető. A szabadalmi leírás semmiféle utasítást nem tartalmaz esetleges vezérlés lehetőségére. A 80 413. számú magyar szabadalmi leírás ha­sonló berendezést ismertet azzal az elétéréssel, hogy a termelőfejben csuklós rudazatot tartalmazó úszós mechanizmust helyeznek. A termelőfejbe a sűrített levegőt kétállású csapon keresztül bocsát­ják be, amely hol nyomás alatti légtérrel, hol az atmoszférával áll kapcsolatban. E megoldás hátránya, hogy a termelőfej méretei az úszós mechanizmus miatt nagyra adódnak, emel­lett ez bonyolult, meghibásodásra hajlamos szerke-

Next

/
Thumbnails
Contents