169533. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés képlékenyalakításhoz, főleg rudak és huzalok darabolásához 169536 Berendezés csavarrugógyűrűknek különösen ajaktömítőgyűrűk rugóhornyába történő behelyezésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 169533 LEÍRÁS ' SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1974. V. 10. (GE-954) B 21 D 28/00 Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. Feltalálók: Vas Iván oki. gépészmérnök 40%, Nagy István oki. gépészmérnök 30%, Virágh István technikus 30%, Budapest Tulajdonos: ' ' ' , Gépipari Technológiai Intézet, Budapest Eljárás és berendezés képlékenyalakításhoz, főleg rudak és huzalok darabolásához 1 A találmány eljárás és berendezés képlékeny­alakítás, főleg hulladékmentes rúd- és huzaldara­bolás termelékenységének növelésére. A képlékenyalakító technológia a gépgyártás fontos ága és az utóbbi időben számos törekvés 5 volt megfigyelhető ezen technológiai ágazatban a termelékenység növelésére. A fejlesztési törekvések elsősorban az alakító vagy daraboló berendezések percenkénti löketszámának növelését célozták és ilyen jellegű fejlődés elsősorban a lemezkivágó 10 sajtók területén volt megfigyelhető, ahol a percenkénti löketszám elérte az 1000-2000/perc értéket. Ez a termelékenység ugrásszerű növeke­déséhez vezetett, ugyanakkor azonban a gépek bonyolultsága, zajszíntje fokozódott, s az üzemel- 15 tetési költségek növekedtek. A darabológépek percenkénti löketszámának növelése nagyobb ne­hézségekkel járt és a forgalomba kerülő daraboló­gépek túlnyomó többségénél a percenkénti löket­szám jelenleg sem éri el a 100-at, kis részüknél 20 100 és 200/perc érték közé esik. Mindössze néhány darabológép ismert, melyeknél a maximális percen­kénti löketszám - főleg kis átmérőjű huzalok -darabolásánál - a fentiekhez képest kiugró értéket mutat, de ugyanakkor itt is növekszik a 25 berendezések bonyolultsága, valamint az alakító erő- és energiaszükséglet. A nehézségek a mozgó részek működési sebességének növelése s a dinamikus terhelések és a tehetetlenségi nyoma­tékok ezzel járó megnövekedése miatt jelentkeznek, 30 miért is a darabolandó rúdátmérő nehezen növelhető. Fentiekből következik, hogy nagy jelentőségű az olyan megoldás, melynek segítségével a képlékeny­alakító, elsősorban a rúd és huzaldaraboló berendezések termelékenysége növelhető, anélkül, hogy ezzel egyidejűleg káros jelenségek mutatkoz­nának üzem közben, a dinamikus igénybevétel, erőszükséglet, zajszint, stb. szempontjából. A fenti célt a találmány szerinti eljárásnál azzal érjük el, hogy az egy műveleti ciklusban alakított vagy darabolt munkadarabok (kivágott elemek, darabolt rudak, stb.) számát megnöveljük, ugyan­akkor a tulajdonképpeni alakítási vagy darabolási műveletelemet időben egymáshoz képest eltoljuk, oly módon, hogy az alakítási erő közelítően állandó, kiegyenlített lefolyást mutasson. Ennek során ki lehet használni azt a jelenséget, miszerint a vágás folyamán a nyíróerőre a vágandó keresztmetszet vágásirányú méretének egy kis részén (10-30%-án) van csak szükség, a továbbiak­ban az anyagrészek szétválasztása alakító erőhatás nélkül végbemegy. A találmány szerinti eljárással tehát a termelékenység ugrásszerű növelése érhető el anélkül, hogy a berendezés percenkénti löketszama növekedne. A termelékenység további, lényegében 100%-os növelését érhetjük el oly módon, hogy az alakító szerszám mozgásának mindkét löketére alakítást, illetve darabolást iktatunk be.

Next

/
Thumbnails
Contents