169511. lajstromszámú szabadalom • Eljárás silótakarmány előállításra

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169511 Bejelentés napja: 1975. III. 14. (DE-883) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1974. IH. 16 (P 24 12 834.5) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. Nemzetközi osztályozás: A23K 3/03 ÍJA-.-.'Stf" Bejelentés napja: 1975. III. 14. (DE-883) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1974. IH. 16 (P 24 12 834.5) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. I ORSZÁGOS ALÄLMANY HIVATAL I Bejelentés napja: 1975. III. 14. (DE-883) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1974. IH. 16 (P 24 12 834.5) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. Feltalálók: dr. Fahnenstich Rudolf vegyész* Mömbris, dr. Schüler Wilhelm vegyész, Bad Homburg, dr. Tanner Herbert vegyész, Hanau, dr. Weiberg Otto vegyész, Neu-Isenburg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Deutsche Gold- und Silber-Scheide­anstalt, vormals Roessler Frankfurt am Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás silótakarmány előállítására 1 A találmány eljárás silótakarmány előállítására. A takarmánysilózásnál az erjesztett takarmányok előállításánál lényeges a tejsav képzése. Sok esetben célszerű vagy szükséges az erjedést adalékanyagok hozzákeverésével befolyásolni, nevezetesen elősegí- 5 teni a tejsavbaktériumok növekedését, ugyanakkor gátolni a nem kívánt erjedési folyamatokat, kivált­képpen pedig visszaszorítani a vajsav képződését elősegítő mikroorganizmusok fejlődését. A silóta­karmány minősége szempontjából az első napok 10 erjedési folyamata a döntő. Ismeretes, hogy 4 körüli pH-értéknél csaknem kizárólag a tejsavbaktériumok életképesek, és ezért a silótakarmány előállításánál adalékanyagokként 15 olyan savakat alkalmaznak, amelyek alkalmasak a megfelelő pH-érték beállítására. E célra például hangyasavat, propionsavat vagy sósavnak kénsavval vagy foszforsawal alkotott elegyeit alkalmazzák. A savak hozzáadásával a vajsav képződése már kez- 20 dettől hatékonyan gátolható. Hasonlóképpen ismert az említett savak sóinak alkalmazása is. A sók alkalmazása esetében, mindaddig, amíg az ásványi savak alkálisóiról, így például a NaHs (P0 4 )2 • • NaHSCU-ről van szó, é sók hatása, messzemenően 25 a szabad savak hatásának felel meg. Amikor azon­ban semleges sókat, így például nátrium-propio­nátot vagy kalcium-propionátot használnak, a hatás lassúbb és kisebb mértékű, mint a szabad savaknál. E sók különösen az erjedés döntő, kezdeti szaka- 30 szában csak nem kielégítő mértékben gátolják a vajsav képződését. Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy a pro­pionsav propilén-glikolészterei kiválóan alkalmasak adalékanyagok silótakarmányok előállítására. Bár az észterek semleges kémhatású anyagok, ezek hatása gyorsabb és erőteljesebb, mint a savaké. Még in­kább meglepő, hogy ezek az észterek nem csupán a nemkívánt erjedési folyamatokat, így a vajsav képződését gátolják meg kiválóan, hanem emellett még a tejsav képződését is elősegítik. Az észter hatása felülmúlja a propionsavét, jóllehet az észter alkohol-komponense az 1,2-propilénglikol önmagá­ban az erjedést kedvezőtlenül befolyásolja. A találmány szerint a propionsav valamennyi 1,2-propilén-glikolésztere alkalmazható adalékanyag­ként, nevezetesen a propilénglikol-1-monopropionát, a propilénglikol-2-monopropionát és a propiléngU-koM,2-dipropionát. Egyaránt jó eredmények ér­hetők el az egyes észterekkel vagy ezek keveré­keivel is. Az észter koncentrációja a silótakarmányban tág határok között választható meg és az bizonyos mértékben a silótakarmány és a silózási körülmé­nyekhez igazodik. Általában azt találtuk célsze­rűnek, ha a sUózándó anyagokhoz legalább kb. 0,01 és kb. l,0súly% közötti mennyiségekben

Next

/
Thumbnails
Contents