169509. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-piperazino-5-oxo 8-etil- 5,8-dihidro-pirido- [2,3-d] pirimidin-6 karbonsavak előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169509 MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG Bejelentés napja: 1974. V. 21. (DA-313) ^•r ^iitiä&J*^M Bejelentés napja: 1974. V. 21. (DA-313) Nemzetközi osztályozás: 1Q§ Bejelentés napja: 1974. V. 21. (DA-313) C07D 471/04 *Wr Japáni elsőbbsége: 1973. VI. 07. (64464/73) • ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. Feltalálók: Minami Shinsaku vegyész, Yamato-Kouriyama-Shi, Nara-ken, Matsumoto Jun-Ichi vegyész, Takatsuki-Shí, Osaka-Fu, Kawaguchi Kazuyo vegyész, Nara-Shi, Nara-Ken, Mishio Shinsaku vegyész, Osaka, Shimizu Masanao vegyész, Kobe, Takase Yoshiyuki vegyész, Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken, Nakamuia Shinichi vegyész, Takatsukí-Shi, Osaka-Fu, Japán Tulajdonos: Dainippon Pharmaceutical Co., Ltd., Doshomachi, Hjgashi-Ku, Japán Eljárás 2-pipera2Íno-5-oxo-8-etil-5,8-dihidro-pirido{ 2,3-d]pirimidin­-6-karbonsavak előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új 2-piperazino-S-oxO-8-etil-S,8-dihidro-pirido[2,3-d]­pirimidin-6-karbonsavak és farmakológiailag elfogad­ható sóik előállítására. Ebben a képletben R, hidrogénatomot vagy kevés szénatomos alkilcso­portot jelent. A találmány szerinti vegyületek úgy állíthatók elő, hogy a] a ) valamely IV általános képletű vegyületet, ahol Rí jelentése hidrogénatom, kevés szénatomos alkil- vagy kevés szénatomos acilcsoport, előnyösen kevés szénatomos alkanoilcsoport, R2 jelentése cianocsoport (kevés szénatomos alkoxQ-karbonil­vagy kevés szénatomos alkanoilcsoport, és Alk ke­vés szénatomos alkilcsoportot jelent, oldószer, elő­nyösen 1,2-dimetoxietán, dioxán vagy etilénglikol­-dimetüéter, és egy bázikus katalizátor, előnyösen nátriumhidrid jelenlétében melegítünk, majd egy kapott III általános képletű vegyü­letet, ahol Rí és R2 jelentése a fent megadott, melegítünk, vagy egy dehidrogénezőszerrel, előnyö­sen tetraklór-1,4-benzokinonnal reagáltatunk, vagy *ib) egy V általános képletű vegyületet, ahol RJ és R2 jelentése a fent megadott, melegítünk, vagy ciklizálószerrel, előnyösen polifoszforsawal ke­zelünk, vagy alc ) valamely VI általános képletű vegyületet egy VII általános képletű vegyülettel reagáltatunk, ahol a fenti képletekben R'i és R2 jelentése a fentiekben megadott, és X jelentése halogénatom, (kevés szénatomos>alkoxi- vagy (kevés szénatom mos)-alkiltiocsoport, vagy aid) egy III általános képletű vegyületet, ahol R'i és R2 jelentése a fent megadott, melegítünk, S vagy egy dehidrogénezőszerrel, előnyösen tetraklór­-1,4-benzikinonnal, reagáltatunk, és ezt követően az au )-ai d ) eljárásváltozatok bármelyikével elő­állított valamely II általános képletű vegyületet, ahol Rí' és R2 jelentése a fent megadott, ha R 2 10 cianocsoportot jelent, savval, előnyösen ecetsavval vagy sósavval melegítünk, vagy ha R2 (kevés szén­atomos alkoxi)-karbonilcsoportot jelent, egy sav, előnyösen sósav, vagy egy bázis, előnyösen nát­riumhidroxid vizes oldatával reagáltatunk, vagy ha 15 R2 kevés szénatomos alkanoilcsoport, valamely oxi­dálószerrel, előnyösen nátriumhipobromittal, ká­liumpermanganáttal vagy salétromsavval reagálta­tunk, és kívánt esetben egy keletkezett I általános képletű szavad vegyületet valamely savval vagy bá-20 zissal reagáltatva gyógyászatüag elfogadható sójává alakítunk át. Az I általános képletű vegyületek előállításának menete a következő: A IV általános képletű vegyületet oldószerben 25 oldjuk, és az oldatot a Dieckmann-reakcióban hasz­nálatos bázisos katalizátor, például fémnátrium, fémkálium, nátriumhidrid vagy nátriumetoxid jelen­létében melegítjük. Ekkor tatramolekuláris cikli­záció megy végbe, és III általános képletű vegyület 30 keletkezik. A reakcióban jobb eredményt érünk el,

Next

/
Thumbnails
Contents