169485. lajstromszámú szabadalom • Megfogószerkezet terhek, főként építőelemek emeléséhez

HMAf*VAV SZABADALMI 169485 MAblAK NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ^^k Nemzetközi osztályozás: ^p Bejelentés napja: 1974.X. 01. (BA-3149) B66C 1/06 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. Feltaláló: Kiss György üzemmérnök, Nagykőrös,, Tulajdonos: Bács-megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét Megfogószerkezet terhek, főként építőelemek emeléséhez 1 10 15 A találmány függesztőszerwel, például füllel vagy fülekkel rendelkező terhek, például építő­elemek, főként házgyári panelek emeléséhez alkal­mazható megfogószerkezetre vonatkozik. Amint ismeretes, a házgyári panelek emeléséhez mind a készárutárolótérben történő tároláskor, mind az építéshelyen, a panelek elhelyezésekor a daru és a panel közé emelőhimbát iktatnak, amely két, a himba hosszirányában mozgatható emelő­horoggal van felszerelve. A darukötélen függő hor­got a himbához kapcsolják, a himba emelőhorgait pedig a panelekbe e célra bebetonozott fülekbe akasztják. Minden panel egyik keskeny homloklap­jában két fül van rögzítve. Ennek az emelési módszernek mind gazdaságos­sági, mind biztonságtechnikai szempontból súlyos hátrányai vannak. A házgyárak készárutároló tereiben a paneleket élükre állítva függőleges síkban tárolják és érlelik. A panelek ilyen helyzetben rögzítése — azaz eldő- 20 lésük megakadályozása- a darupálya oszlopaihoz rögzített furatos kamracsövek furataiba dugott tüs­kék segítségével történik. A tüskék egyik oldalon közrefogják a paneleket, ezáltal helyzetükben rögzi tik azokat. Minden daruhoz két kötőmunkás a darupályára merőleges helyzetű panelnek a darupálya felőli fülébe akasztja a himba egyik emelőhorgát a daru­pálya oszlopainak vonalába eső kezelőjárdáról. A himba második emelőhorgának a másik fülbe 30 25 akasztásához gördülőlétra van előirányozva. A má­sodik munkásnak erről a létráról kell a beakasztási műveletet végrehajtani. Ez a módszer egyrészt igen körülményes, más­részt nagy az élőmunka-igénye, tehát gazdaságtalan. Emellett az egyoldali panelmegfogás miatt baleset­veszélyes is, mivel az esetleg eldőlő panel a tároló­térben szükségszerűen tartózkodó második kötöző­munkás halálát vagy súlyos sérülését okozhatja. A házgyári üzemekben tapasztalható gyakorlat szerint a kötözőmunkások gyakran nem alkalmazzák a gördülőlétrát, hanem a keskeny panelfelületen a kezelőjárdáról kimennek a második emelőhoroghoz és úgy akasztják azt be a panelfülbe. Ez a módszer természetesen rendkívül balesetveszélyes, ezért al­kalmazása megengedhetetlen. A balesetveszélyt fo­kozza, hogy a házgyári lakások térfogatának növe­kedésével egyre hosszabb paneleket gyártanak, te­hát megnő a munkás által a horog eléréséhez megteendő út is. Ezeket a veszélyforrásokat a panelek kétoldali megfogásával lehet kiküszöbölni, ami természetesen csak nagymérvű többletráfordítással valósítható meg. A kétoldali megfogás ugyanis a paneleknek a darupályával ellentétes vége vonalában felállítandó robosztus acélszerkezetet tételez fel, kezelőjárdával felszerelve. Ennek a felmerülő többletköltségeken túlmenő hátránya hogy a tárolótér hasznos alap­területét az acélszerkezet nagymértékben csökkenti, és hogy a panelek esetleges méretváltozásával bo-169485

Next

/
Thumbnails
Contents