169461. lajstromszámú szabadalom • Berendezés belsőégésű motorok relatív kompressziójának mérésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169461 JjJÉk Nemzetközi osztályozás: mim Bejelentés napja: 1975. I. 22. (CE-1032) G OIL 9/00 ipjp Közzététel napja: 1976. VI. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1977. IX. 30. Feltalálók: Bánsági György oki. gépész- és villamosmérnök, 10%, Biró György oki. villamosmérnök, 10% Buna Béla oki. gépészmérnök 30%, Hudacsek István oki. villamosmérnök, 10%, Vermes György oki. villamosmérnök, 40%, Budapest Tulajdonos: Csepel Vas- és Fémművek Híradástechnikai Gépgyára, Budapest Berendezés belsőégésű motorok relatív kompressziójának mérésére 1 A találmány tárgya olyan berendezés, amelynél a belsőégésű motorok hengereire jellemző relatív kompresszióértékeket vizsgáljuk oly módon, hogy az indító-motor áramingadozásait mérjük. Ismeretesek berendezések a gépjármű-motorok kompressziójának relatív mérésére. Ilyen például a RABOTTI cég által gyártott Rabotronic típusú mérőállvány, amely az indítómotor kábelének meg­bontásával csatlakoztatja áramerősségmérő szondáját és külön-külön műszereken jelzi ki a hengerek relatív kompresszió értékeit. A műszerek a mért értékeket mechanikusan rögzítik így biztosítva az összehasonlítás lehetőségét. A Siemens AG és VW gépjárművekhez készített olyan diagnosztikai berendezést, amelyeknek érzé­kelőit a gépjármű gyártásakor szerelik a mérési pontokra és a mért értékek összehasonlítása digi­tális kijelzés után lehetséges. A MELCOT típusú készülék, amelyet a Mobil Oil Co gyárt, annyiban tér el az előző berendezéstől, hogy az akkumulátor kapcsain mérhető feszültség változását regisztrálja egy kiíró szerkezettel. A fenti készülékeknek számos előnyük mellett néhány hiányosságuk is van. így a RABOTRONIC esetében a vizsgált hengerszámnak megfelelő számú speciális műszer szükséges, amelyeken nem a perio­dikusan ismétlődő áramcsúcsok átlagát, hanem a mérés ideje alatt előforduló legnagyobb áramérté­ket jelzi ki. Ezért a mérés pontossága az indító motor véletlenszerű áramingadozásai miatt kisebb mint abban az esetben amikor integráljuk az egyes 5 ciklusok összetartozó áramértékeit. A Siemens­- VW készülék célberendezés, speciálisan VW gép­járműveknél alkalmazható, ahol az indító-motor ká­belét árammérő söntté képezték ki. Ezt a műszaki megoldást úgy kialakítani, hogy más gépjármű tí-10 pusoknál is alkalmazható legyen - ahol nincs be­építve az árammérő söntnek kialakított indítóká­bel — nagyon körülményes. A MELCOT típusú készülék azzal, hogy feszült-15 ségváltozást mér az akkumulátor pillanatnyi állapo­tától teszi függővé a mérési pontosságot. A kiíró szerkezet lehetővé teszi a feszültségváltozások re­gisztrálását, de nem végzi el a mért értékek átlago­lását, ami nehézkessé teszi a kiértékelést a periódu-20 sonkénti ingadozások miatt. Az ismertetett berendezések mindegyikét műsza­ki megoldásaik ismeretében drága készüléknek mondhatjuk, amelyet az is bizonyít, hogy nagy 25 beruházást igénylő automatizált diagnosztikai be­rendezések részei, vagy költséges gyorsregisztráló berendezést igényelnek. A találmány szerinti megoldás berendezés belső­égésű motorok diagnosztikai vizsgálatára, amelynek 30 során a motor hengereire jellemző relatív komp-169461

Next

/
Thumbnails
Contents