169437. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szedatív hatású peptidek előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VII. 13. (AO-372) Hollandiai elsőbbsége: 1972. VII. 15. (72 09 839) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. 169437 Nemzetközi osztályozás: C 07 C 103/52 Feltaláló: Greven Hendrik Marie vegyész, Heesch, Hollandia Tulajdonos: Akzo N.V., Arnhem, Hollandia Eljárás szedatív hatású peptidek. előállítására 1 A találmány pszihofarmakológiai, különösen sze­datív hatású peptidek és peptid-származékok elő­állítási eljárására vonatkozik. A 163 559 számú magyar szabadalmi leírásból ismert, hogy a D-Phe7 <4-10)ACTH és D-Phe 7 - 5 -(4-9)ACTH peptidek gyorsítják a feltételes mene­külési reflex megszűnését. Az említett D-Phe pep­tidek ezen tulajdonsáp ellentétben áll az egyéb (L-Phe)ACTH peptidek tulajdonságával, amelyekről ismeretes, hogy gátolják a feltételes menekülési 10 reflex megszűnését. [Greven és De Wied, European Journal of Pharmacology, 2, 14 (1967)] Eddig azt tartották, hogy az olyan (4-9)-ACTH aminosav szekvencia váltja ki a menekülési reflex megszűnésének gyorsítását, amelyben a fenilalanil 15 aminosav-gyök D-konfigurációjú. Meglepődve tapasztaltuk azonban, hogy az em­lített aktivitás kulcs-szekvenciája nem a D-Phe7 -(4--9)ACTH szekvencia, hanem egy sokkal kisebb peptid, amely D-Phe7 <4-7)ACTH szekvenciával 20 rendelkezik és hozzá kell tennünk azt, hogy mind a láncvégi N-atomon, mind a láncvégi C-atomon kü­lönböző módosításokat végezhetünk e peptid mole­kulájában, anélkül, hogy a peptid aktivitását befo­lyásolnánk. 25 A találmány tehát eljárás az I általános képletű peptidek, valamint a későbbiekben még felsorolt funkcionális származékaik előállítására, ahol a kép­letben L a megfelelő csoport konfigurációját jelzi, 30 AH-L-Met-, H-L-Met(-K))-, H-L-Met(-*02 )-, dez­amino-Met-, dezamino-Met(-K))-, dezamino­-Met(-+02 > vagy NH 2 -B-CO-csoportot jelent, ahol az utóbbi csoportban B egyenes vagy elága­zó szénláncú, 1—4 szénatomos alkuidén- vagy alkiléncsoportot jelent, Qhidroxil- vagy aminocsoportot képvisel és X jelentése D-konfigurációjú (N-fenil-elágazó szén­láncú alkil)-aminocsoport (ahol az alkilcsoport 2-4 szénatomot tartalmaz) vagy -D-Phe-Y cso­port, ahol Y hidroxilcsoportot, dekarboxi-lizil­csoportot -L-Lys-R vagy -L-Arg-R csoportot je­lent, ahol R hidroxilcsoportot, -L-Phe-OH cso­portot, (N-j3-indohalkil)-aminocsoportot vagy (N-fenilalkil)-aminocsoportot jelent, és az utóbbi két csoportban az alkilcsoportok 1-4 szén­atomot tartalmaznak. R jelentésében az (N-0-indolilalkil)-aminocsoport a IV általános képlettel ábrázolható, ahol Alk egyenes vagy elágazó szénláncú, 1-4 szénatomot tartalmazó alkiléncsoportot jelent. Ez a csoport lényegében abban különbözik a triptofántól, hogy nincs benne karboxilcsoport. Ennek a csoportnak a példája a triptaminból levezethető N-(j3-indoliletil)­-aminocsoport. A D-Phe 7 -(4-7)ACTH peptid gyorsítja a felté­teles menekülési reflex megszűnését, éspedig meg­közelítően ugyanolyan mértékben, mint az ismert 169437

Next

/
Thumbnails
Contents