169384. lajstromszámú szabadalom • Eljárás széndiszulfid előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169384 Wm Bejelentés napja: 1972. V. 19. (RO-660) Franciaországi elsőbbsége: 1971. V. 19.(71.19 172) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. Nemzetközi osztályozás: C 01 B 31/26 v—n» : •' Bejelentés napja: 1972. V. 19. (RO-660) Franciaországi elsőbbsége: 1971. V. 19.(71.19 172) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. 4 Ol TAI H ISZAG4 »ALMA IVATA PÍYI L Bejelentés napja: 1972. V. 19. (RO-660) Franciaországi elsőbbsége: 1971. V. 19.(71.19 172) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. Feltalálók: Tulajdonos: Berthoux Jean mérnök, Decines, Schwachhofei Ghislain mérnök, Miribel, Franciaország RHONE-PROGIL cég, Párizs, Franciaország Eljárás széndiszulfid előállítására 1 A találmány tárgya javított eljárás széndiszulfid előállítására olefinek, kéngőz és kéndioxid reagáltatása útján. Ismeretes, hogy a kéndioxidot, melyet először kén és szilárd halmazállapotú szén reagáltatásával 5 állítottak elő, napjainkban is a klasszikus úton, vagyis kéngőz és telített vagy telítetlen szénhidrogének reagáltatásával állítják elő (lásd például a 155 687 számú magyar szabadalmi leírást). Ezeknél az eljárásoknál általában a széndiszulfid termelési 10 hányada kielégítő, hátrányuk azonban az, hogy egyidejűleg melléktermékként kénhidrogén képződik, mivel a kén reakcióba lép a szénhidrogénekből felszabaduló hidrogéngázzal is. Következésképpen növekvő mértékben és szükségtelenül kén fogy, 15 melyet a kénhidrogén elbontásával lehet regenerálni. Kéndioxid és szénhidrogének reakciójával számos tanulmány és szakdolgozat foglalkozott. Ismeretes például, hogy ez a reakció dehidrogénezési módszernek is tekinthető. Ha szénhidrogénként 20 metánt alkalmaznak, megfigyelték, hogy a reakció számos változatban mehet végbe, a reakciópartnerek mólarányától és a hőmérséklettől függően képződhet kénhidrogén vagy kén vagy szénoxiszulfid, továbbá szénmonoxid vagy széndioxid víz vagy hidrogén 25 egyidejű képződése mellett. Egyes esetekben megfigyelhető széndiszulfid képződése is- a fenti két reakciópartnerből. Elméletileg a fenti reakción alapuló eljárás alkalmas lehet széndiszulfid kielégítő termelési hányadú előállítására, mivel kénhidrogén 30 képződése nélkül végbemehet reakcióegyenlet alapján: az alábbi 4S02 + 3CH 4 = 2CS 2 + C0 2 + 6H 2 0 (1) A valóságban a legtöbb esetben a széndiszulfidra vonatkozó szelektivitás nem kielégítő, az 1. egyen­letnek megfelelő reakció csak katalizátor jelenlétében megy végbe, nehezen ellenőrizhető, és számos fent említett mellékterméket képző mellékreakció ját­szódik le egyidejűleg. Katalizátor távollétében szén­diszulfid nem állítható elő, vagy csak nagyon kis %-ban. Ugyanakkor az 1. egyenletnek megfelelő reakció kivitele során nagy gázmennyiséget szükséges kezelni és melegíteni, mivel a széndiszulfid molekula képződéséhez szükséges kénatomot két molekula kéndioxid tudja biztosítani, végül a kéndioxid redukciója szükségtelenül megnöveli a szénhidrogén felhasználását, mivel a redukció során a kéndioxidból felszabaduló oxigén a szénhidrogénnel reakcióba lépve széndioxidot képez. A fenti hátrányok kiküszöbölésére . az alábbi eljárást dolgoztuk ki, mely eljárás lehetővé teszi a felhasználandó kén mennyiségének a csökkentését a klasszikus eljárásokhoz viszonyítva, megszünteti a felesleges szénhidrogén felhasználást, illetve kikü­szöböli nagy gázmennyiségekkel történő manipuláció szükségességét. A találmány szerinti eljárás során a széndiszulfid termelési hányada kifejezetten jó. 169384

Next

/
Thumbnails
Contents