169369. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kozmetikai és gyógyászati vazelinek előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169369 JÊÈÊÊL Nemzetközi osztályozás: IIP Bejelentés napja: 1974. XII. 09. (NI-184) A 61 K 9/06, CIO G 43/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. ; ' " Feltalálók: Fülöp János vegyész 15%, Kónya Sándor oki. vegyész 15%, Keresztessy Zsolt oki. vegyész 14%, Keresztessy Zsoltné oki. vegyész 14%, Nyírbogdány, Häuser Imréné vegyésztechnikus 14%, Zsíros Sándorné laboráns 14%, Ke mecse, Földes Ernó'né oki. vegyészmérnök 14%, Veszprém Tulajdonos: Nyírbogdányi Kó'olajipari Vállalat, Nyírbogdány Eljárás- kozmetikai és gyógyászati vazelinek előállítására 1 A találmány tárgya eljárás kozmetikai és gyó­gyászati vazelinek előállítására nagy kéntartalmú kőolajok vákuumdesztillációs maradékából eredő fi­nomítványok paraffinmentesítése során kapott pet­rolátumból, ahol a petrolatum viszkozitását olaj- 5 finomítvány és adott esetben táblás paraffin hozzá­adásával l-35cSt/60C° értékre állítjuk be, az így kapott petrolátum-kompozíciót kénsawal, majd a képződött savgyanta elkülönítése után lúggal kezel­jük, ezt követően alkohollal, majd vízzel mossuk és 10 adszorbenssel kezeljük. Ismeretes, hogy a kozmetikai és gyógyászati vazelinek kőolajok szilárd, félig szilárd és folyé­kony szénhidrogénjeiből nyert, megfelelően fino­mított és szagmentesített elegyek, melyek . csép- 15 penéspontja 40 C° és 60 C" között, szilárd paraffin­tartalma pedig 10 s% és 30 s% között van. A természetes vazelineket kőolajok desztillációs maradékából állítják elő vagy szelektív oldószerrel, így propánnal, butánnal vagy alacsony forráspontú 20 benzinekkel finomítva, majd kénsawal vagy hidro­génezéssel utófinomítva, vagy pedig többlépcsős kénsav, esetleg óleumos finomítással, melyet lúgos semlegesítés és derítőföldes kezelés követ. Szag­mentesítésre alkalmaznak aktívszenes kezelést is 25 (K. Zerbe: „Mineralöle und verwandte Produkte", I. kötet, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg -New York, 1969, p. 488). A mesterséges vazelineket megfelelően finomí­tott, kis olajtartalmú petrolátumok, paraffinok, ce- 30 rezinek, és Fischer-Tropsch szintézisből származó paraffin-szénhidrogének elegyítésével állítják elő, viszkozitásukat paraffinolajjal állítják be (E. J. Fischer és W. Presting: „Laboratoriumsbuch für die Untersuchung technischer Wachs-, Harz- und Öl­gemenge", VEB Wilhelm Knapp Verlag, Halle, 1958, p. 113). A vazelingyártásra alkalmazott alapanyaggal szemben támasztott egyik alapvető követelmény, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű paraffin­-komponenst tartalmazzon a késztermék konzisz­tenciájának biztosítása céljából. További követel­mény, hogy az alapanyag gyógyászati szempontból is kielégítő mértékben és gazdaságosan legyen fi­nomítható. Ismeretes, hogy a gyógyászatban felhasználásra kerülő szénhidrogén-féleségek, így a vazelinek fi­nomítására vagy utófinomítására elterjedten alkal­mazott módszer a kénsavas finomítás. Ennek haté­konysága függ a kezelt olaj összetételétől, a kénsav töménységétől és mennyiségétől, valamint az érint­keztetés körülményeitől, így hőmérsékletétől és időtartamától. Gyógyászati minőségű termékek előállításakor szabad S03 -tartalmú füstölgő kénsawal kell a sava­zást végezni színtelen és szagmentes termék bizto­sítása érdekében. Az alkalmazott kénsav mennyi­sége fehér színű vazelin előállításakor olyan nagy, hogy egy lépcsőben nem lehet a kezelt anyaghoz adni, nehogy túlhevülés lépjen fel a kénsawal 169369

Next

/
Thumbnails
Contents