169356. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alumíniumalkoholát gyártására

SZABADALMI 169356 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY jtiÈb Nemzetközi osztályozás: wH« Bejelentés napja: 1974. X. 04. (MA-2607) C 07 C 31/32 ^TM^: --' .>!,;/"-^^^^^H Bejelentés napja: 1974. X. 04. (MA-2607) iF^ Bejelentés napja: 1974. X. 04. (MA-2607) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. •'..._''" Feltalálók: Laky János vegyészmérnök 30%, Veszprém, dr. Gáti György vegyészmérnök 24%, Budapest, dr. Csikós Rezső vegyészmérnök 24%, Veszprém, Péterfy Lajos vegyészmérnök 14%, Balatonkenese, di. Báthory József vegyészmérnök 8%, Veszprém Tulajdonos: Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, 76%, Veszprém, Budacolor Festék- és Mú'gyantagyár 24%, Budapest Eljárás alumíniumalkoholát előállítására 1 A találmány alumíniumalkoholát előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Az alumíniumalkoholátokat elterjedten használ­ják a szerveskémiában. Elsősorban redukciós és oxidációs folyamatok végrehajtásánál kerülnek fel- 5 használásra, de kiindulási anyagok különféle kelá­tok és adduktumok előállításánál is. A széleskörű alkalmazásukat gátolja előállításuk nagyon nehézkes és bonyolult volta. Az előállításra két lehetőség kínálkozik. Az 10 egyik vízmentes alumíniumtriklorid alkohollal való reagáltatása. Ez azonban csak elvi jelentőségű, mi­vel az alumíniumtriklorid kezelése nagyon nehézkes és a felszabaduló sósavgáz erősen korrózív, így a gyakorlati kivitelezés bonyolult. Ehhez járul még 15 az, hogy a reakció lejátszódása nem teljes és csak bázikus anyagok (NaOR, NH3 ) hozzáadásával te­hető teljessé. Ennél az eljárásnál utólagos elválasz­tási műveletet kell beiktatni. A másik - a gyakorlatban is elterjedt - megöl- 20 dás az, hogy fémalumíniumot oldanak fel alkohol­ban. Itt azonban újabb nehézség merül fel, mivel az oxidmentes alumíniumfelület nem, vagy csak nagyon kis sebességgel reagál az alkoholokkal. Ép­pen ezért az oldódás elősegítésére katalizátorokat 25 használnak. Katalizátorokként Cl2 , Br 2 , J 2 , A1C13 , AlBr3 , HgCl 2 és Al(OR) 3 szoígálhat. A reakció végrehajtásánál közömbös oldószerek, mint benzin, xilol, etilacetát használata előnyös. (Ullmann: Enzyklopädie der Technischen Chemie, 3. köt. 30 279-83 old.) Az oldódási sebesség az alkoholok szénatomszámának növekedésével csökken és a ren­dűség növekedésével nő. Az alkoholok Ci-C4 szénatomszám-tartományában kielégítő az oldódási sebesség, az etil-, i-propil- és t-butil-alkoholok ese­tén pedig közelítőleg azonos. A gyakorlatban leg­inkább az i-pro- 50 óra alatt lesz teljes. A Wacher-féle eljárás szerint (733 884 lajstrom­számú német szabadalmi leírás) ugyancsak etil­acetát oldószerben dolgoznak és Al(OR)3 mellett Cl2 -gázt vezetnek a reakcióelegybe. Az oldódás 40-48 óra alatt nagyrészt végbemegy, de még 5 napos utóreakciót alkalmaznak az oldódás teljessé tételére. Az Andersen Chem. Co. eljárása útján (Kirk-Otthmer: Encyclopedia of Chem. Techn. I. köt. 884. old., 2 965 663 lajstromszámú USA sza­badalmi leírás, Chem. Abst.: 55. 10321 (1961)] már tömény fémalkoholátok előállítása válik lehe­tővé azáltal, hogy a feloldandó fémet nagy feles­legben alkalmazzák. Az eljárás lényege az, hogy a fémet kolonnába töltik és az alkoholt addig mele­gítik visszafolyatás közben a kolonnán keresztül, míg a kívánt alkoholkonverzió végbemegy. Amint látható, az ipari eljárások általában nem HgCl2 katalizátorral dolgoznak. Ugyanis a HgCl 2 nagy kezdeti aktivitása után az oldódási sebesség gyorsan csökken, így az iparilag szükséges nagy fémkonverzió megvalósítása nagyon hosszú időt igé­nyel. 169356

Next

/
Thumbnails
Contents